Skelbiamas rajonui reikalingų specialybių sąrašas

Šilutės rajono savivaldybė skelbia rajonui reikalingų specialybių sąrašą, nes remiantis atnaujintu studentų rėmimo tvarkos aprašu, šių metų spalio-lapkričio mėn. vyks studentų rėmimo konkursas..

Finansinė parama bus skiriama Šilutės rajono savivaldybės gyventojams iki 36 metų (imtinai), studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų nuolatinėse, ištęstinėse ar perkvalifikavimo  ir medicinos rezidentūros studijose.

Finansinės paramos rūšys: kainos, sumokėtos už studijas, kompensacija studijuojant tik Lietuvos aukštosiose mokyklose; studijų stipendija studijuojant tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Studentas gali pretenduoti tik į vieną paramos rūšį.

Kompensuojama 100 proc. metinės studijų kainos už mokslą ir negrąžinamai, jei studentas pateikia Administracijai studijų išlaidas patvirtinančius dokumentus ir, sudaręs dvišalę sutartį, įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Kompensacija taikoma visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas.

Studijų stipendijos dydis – 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) per mėnesį. Stipendija mokama visą studijų programos laikotarpį, išskyrus akademines atostogas.

Studentas, kuriam skiriama finansinė parama, turi per metus nuo studijų baigimo įsidarbinti pagal kvalifikaciją Šilutės rajono įstaigoje, ir atidirbti tiek laiko, kiek Savivaldybė teikė paramą. Darbo krūvis turi siekti ne mažiau kaip etatą.

Sąraše – įvairių specialybių gydytojai, odontologai, visuomenės sveikatos specialistai, įvairių dalykų mokytojai, psichologai, vandens ir žemės inžinerijos specialistas.

Kilus klausimų galima kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Eglę Čėsnienę, el. p. egle.cesniene@silute.lt , tel.: (8 441) 79 281, 8 656 84 935.