Skelbiamas Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų konkursas 2023 metams

Šilutės rajono savivaldybė skelbia Jaunimo programos 2023 m. projektų konkursą, kurio tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, atviras jaunimo erdves, centrus, taip siekiant įgyvendinti jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje.

Prioritetas teikiamas tiems, kas 2023 metais: skatins veiklas, susijusias su jaunimo emocinės sveikatos puoselėjimu; skatins jaunų žmonių socialinių įgūdžių lavinimą; skatins mobilaus darbo su jaunimu užtikrinimą savivaldybėje; įgyvendins veiklas, susijusias su tvarumo idėjų puoselėjimu; inicijuos ir įgyvendins veiklas, skatinančias jaunų žmonių pilietiškumą, ypač didelį dėmesį skiriant Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos šimtmečiui paminėti; organizuos informacinius renginius, mokymus, skirtus savanoriškos jaunimo organizacijų veiklos žinomumui savivaldybėje didinti, skatinančius jaunus žmones įsitraukti į jaunimo organizacijas ir savanorišką veiklą; įgyvendins veiklas, susijusias su jaunų žmonių verslumu;  organizuos veiklas jaunimui, ypatingą dėmesį skirdami mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas.

Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios registruotos jaunimo organizacijos, atviros jaunimo erdvės, centrai, respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai, veikiantys Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, neformalios jaunimo grupės per registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra su šiomis įstaigomis sudariusios bendradarbiavimo sutartis.

Nuostatus, paraiškos formą galima rasti Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. sausio 31 d., 15.00 val. el. paštu administracija@silute.lt .

Kilus papildomų klausimų prašome kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę el. p. egle.cesniene@silute.lt, tel.: 8 441 79281, 8 656 84 935.

E. Čėsnienė primena, kad pernai buvo finansuoti 8 Jaunimo programos projektai, jiems iš viso išdalinta 14 tūkstančių eurų suma.

Specialistė taip pat ragina nelikti abejingais ir pasinaudoti galima parama įgyvendinti savo idėjas, O tie, kas nerimauja, jog nesugebės parengti projektų, turėtų nesibaiminti, mat planuojama surengti projektų rengimo konsultacijas.