Skęstančio krašto gyventojams – jokios informacijos apie potvynį

 gorodeckis simelionisŠilutės savivaldybėje yra toks Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius, kurio pavadinimas leidžia įtarti, kad jo darbuotojai turi rūpintis mūsų visų – rajono gyventojų – sauga.

Lygiai prieš metus – 2015 metų vasario pirmąją savaitę – iš šio skyriaus vadovo pareigų buvo atleistas ilgametis civilinės saugos specialistas Romualdas Renčeliauskas. Netrukus rajono valdžia pasirūpino vadovo kėdę perduoti kitam puikiam specialistui – Arvydui Gorodeckui, pernai pagarsėjusiam ir kitoje srityje – rinkimų sužlugdymo.

Kaipgi gyventojų sauga ėmė rūpintis A.Gorodeckas?

Iki trečiadienio skelbė 2013 ir 2014 metų žinias

Prieš savaitę, sausio pabaigoje, kai rusniškiai vis garsiau ėmė kalbėti apie artėjantį potvynį, „Šilutės naujienos“ suskubo ieškoti informacijos,kokia upių vandens lygio situacija yra rajone.

Nekilo abejonių, kad žinių reikia ieškoti Savivaldybės interneto svetainėje silute.lt – čia yra atskiras skyrelis „Potvynis“. Artėjant gamtoms išbandymams, jame daug metų būdavo kasdienė informacija apie apsemtus kelius ir sodybas, jų gyventojų skaičių, užlietas teritorijas, upių vandens lygio svyravimus, apie automobilių perkėlimo per apsemtą Rusnės kelią tvarką ir kt.

Informaciją radome, bet ji buvo… 2013 ir 2014 metų!

Sausio 27-ąją ir 28-ąją porą pusdienių paskambinėję telefonu į Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrių, radome ir vedėją Arvydą Gorodecką. Greito potvynio jis neprognozavo, paprašytas surado kelis skaičius, iliustruojančius vandens lygį Pamaryje.

Sausio 29-ąją atsakingos tarnybos perspėjo visos Lietuvos gyventojus apie atslenkančias savaitgalio vėtras, apie tyžtantį ledą ir pavojų ant jo.

Šilutės Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius nematė reikalo viešinti jokių perspėjimų.

Savaitgalį Minija pakėlė ledus, laužė pakrančių medžius, grasino užlieti žmonių sodybas. Deja, pirmadienį Savivaldybės Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius Savivaldybės interneto svetainėje jokios informacijos apie kilusias grėsmes neskelbė.

„Sužavėjo“ valdininko logika

Antradienį, vasario 2-ąją, vėl radusi tuščią „Potvynio“ skyrelį neiškentusi paskambinau mūsų sauga besirūpinančiam A.Gorodeckui ir paklausiau, kodėl jo vadovaujama tarnyba demonstruoja tokį „operatyvumą“ – skelbia 2-3 metų senumo informaciją.

Beje, toji informacija, kurią ruošdavo tarnybai tuomet vadovavęs R.Renčeliauskas, tikrai buvo operatyvi, aktuali, išsami. Ne tik žiniasklaidos darbuotojai, bet ir kiekvienas žmogus, atsidaręs tą skyrelį „Potvynis“, galėjo sužinoti, kokie keliai, kokie kaimai apsemti, kiek vanduo pakilęs ar nukritęs kiekvienoje upėje, kiek liko iki stichinio lygio, kad vanduo išsilietų iš krantų. Niekam nereikėjo skambinėti į Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrių ir per kelis kartus ieškoti kažkur vaikštinėjančio šio skyriaus vadovo.

Pokalbis telefonu antradienio popietę su A.Gorodecku vyko jam vis pasišaipant iš tokio „keisto“ noro – žinoti situaciją užliejamoje rajono teritorijoje. Pokalbis vyko maždaug taip.

– Kodėl jūsų tarnyba neskelbia tokios aktualios informacijos? Juk jau yra apsemtų kelių, žmonės juk turi apie tai žinoti.

– Niekur nėra apsemtų kelių. Niekas neužlieta. O kam reikia skelbti? Privažiuos prie apsemto ruožo ir sužinos. Kas nori, tegu ieško Kelių direkcijos interneto puslapio, ten ras informaciją apie kelius.

– O informacija apie vandens lygį upėse? Juk ji labai svarbi žmonėms.

– Tuose apsemiamuose kaimuose žmonės neturi kompiuterių, kam jiems skelbti. Ir patys pamatys, kai pradės semti.

– Bet juk ne tik vietiniams žmonėms aktuali ta informacija. Ir kitų miestų gyventojams tai rūpi. Gal kas nors rengiasi atvažiuoti į Pamarį, nori žinoti informaciją.

– Mes gauname informaciją iš hidrometeorologų ir žinome situaciją. Kam reikia, irgi sužino.

– Kodėl jūs spyriojatės? Kodėl turime jus įtikinėti atlikti savo pareigas, už kurias gaunate atlyginimą – rūpintis gyventojų sauga ir informuoti  apie situaciją gamtoje? Daug metų veikė puiki informavimo tvarka. Kodėl jūs negalite toliau tęsti to visiems reikalingo darbo?

Visų skyriaus vedėjo atsikalbinėjimų čia nesurašėme, tačiau po kelių prašymų jis sutiko, kad rytojaus dieną internete informaciją paskelbs.

Gyventojų saugos vadovo darbas primena „Internacionalą“

Jau tos pačios dienos vakarą prasidėjo ledonešis Nemuno aukštupyje, ledai ėmė grūstis Nemune Pagėgių savivaldybėje ir ties keliais mūsų rajono kaimais, vanduo liejosi į pievas, sėmė atokius kaimus.

Trečiadienio rytą Savivaldybės svetainės „Potvynio“ skyrelyje radome „tobulą“ informaciją: istorijos archyvų vertos 2013 metų potvynio laikotarpio visos suvestinės, parengtos R.Renčeliausko, ištrintos. Tikriausiai todėl, kad nebūtų su kuo palyginti dabartinio mūsų „saugotojo“ darbo. Ištrinta ir 2014 metų informacija.

Bet, svarbiausia, – mūsų Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius sugebėjo įdėti Kelių direkcijos Eismo informacijos centro internetinę nuorodą eismoinfo.lt ir 2003 metais parengtą mūsų rajono užliejamų teritorijų žemėlapį!!!

Gyventojų saugos „vadui“ A.Gorodeckui norėtųsi priminti, kad šalies civilinės saugos ir kitos tarnybos itin stengiasi, kad visa informacija apie ekstremalius įvykius kuo greičiau pasiektų visus žmones. Sukurta net speciali asmeninio perspėjimo sistema, kuria gyventojai gauna SMS žinutes apie artėjančias audras, remontuojamus kelius ar netgi avarijas, užtvėrusias kelius. Kodėl pradėjus vadovauti A.Gorodeckui, Šilutėje gyventojų informavimo srityje žengtas toks didelis žingsnis atgal?

Kaip neprisiminsi garsiojo „Internacionalo“: „Pasaulį seną išardysim lig pačių pamatų…“ Deja, Šilutėje nieko geresnio naujo sukurti nėra noro (ar gebėjimo?).

Vis dėlto „Šilutės naujienų“ redakcija visų gyventojų vardu reiškia padėką Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjui A.Gorodeckui. Rajono vadovai netgi galėtų jam skirti kokį priedą – juk per vienerius tarnybos metus vis dėlto sugebėjo dėl gyventojų saugumo nuveikti tokį didelį darbą – įkelti į savo prižiūrimą „Potvynio“ skyrelį vieną internetinę nuorodą…

 

P.S. Penktadienį, kai šis straipsnis buvo išspausdintas „Šilutės naujienų“ laikraštyje, darbo dienos pabaigoje Savivaldybës interneto svetainës skyrelyje „Potvynis“ pagaliau atsirado išsami potvynio eigos informacija.

Malonu, kad ji dabar atnaujinama kiekvieną darbo dieną.