Skundikai užsimojo žlugdyti ir H.Šojaus parko sutvarkymą

H SCHOJAUS_PARKO_3Savivaldybės projektų, kuriuos trukdo įgyvendinti pilietinio judėjimo „S.O.S. Šilutės medžiai“ skraiste prisidengę asmenys, sąrašas plečiasi: aktyviais visuomenininkais save įvardijantys asmenys dabar įsikibo žlugdyti dar vieną projektą – „Šilutės dvaro sodybos, vadinamos H.Šojaus, parko teritorijos sutvarkymas“.

H.Šojaus parko takelius atnaujinti neseniai pradėjusią įmonę UAB „Kavesta“ minėto judėjimo nariai apskundė Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Bendrovė apkaltinta nukapojusi senų medžių šaknis, kurios trukdė atnaujinti takus. Birželio 4 dieną prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Projekto vykdymas nesustabdytas, tačiau darbai kurie vyko prie tako ties medžiais laikinai nutraukti.

Projektas remiamas ES

„Šilutės naujienoms“ Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis pasakojo, kad H.Šojaus dvaro parko rekonstravimo darbai yra finansuojami iš Europos struktūrinių fondų. Projekto įgyvendinimui iš minėtų fondų skirta 275 138,5 eurų, o Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 176 511,11 eurų. Nei prokuratūra, nei kitos institucijos gavusios skundus projekto vykdymo nesustabdė. Tik savivaldybės iniciatyva rangovas pristabdė veiklą toje vietoje, kur skundo autoriai pastebėjo galimus medžių šaknų pažeidimus.

Savivaldybė, kaip darbų užsakovas su rangovu yra sutarę, kad projekto darbai turi būti atlikti iki š.m. rugpjūčio 14 dienos. O statybos darbus leidžiančio dokumento galiojimo terminas yra iki rugsėjo 8 dienos.

Nebaigus darbų iki minėto dokumento galiojimo pabaigos bus patirta papildomų išlaidų naujam techniniam

projektui parengti, projekto įgyvendinimas persikeltų į 2019 metus. Taip pat gali būti prarasta ES fondų parama.
Savivaldybės duomenimis, Klaipėdos apygardos prokuratūrai pranešimą parašė šilutiškis M.J., o kitoms institucijoms išsiųstų pranešimų autorius yra S.N.

Pasak S.Šepučio, gegužės 29 dieną H.Šojaus parke lankėsi ir Klaipėdos universiteto Botanikos sodo specialistai. Jie atsiuntė savivaldybei raštą su išvada, kad pažeidimai padaryti medžių šaknims nėra esminiai ir medžiams neigiamos įtakos nepadaryta. Be to, specialistai pateikė rekomendacijas tolimesniems projekto vykdymo darbams bei parko medžių priežiūrai.   

Komisija nustatė: medžiams pavojaus nėraH SCHOJAUS_PARKO_1

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (KRAAD) Šilutės r. agentūros viršininkė Galina Misevičienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad gegužės 23 dieną ji vykdė KRAAD nurodymą ištirti skundą. Ji kartu su kolegomis tądien nuvyko apžiūrėti H.Šojaus parke vykdomų darbų. Komisijos nariai apžiūrėjo rekonstruojamus takus, šalia takų esančių medžių šaknų pažeidimus, vykdomo projekto dokumentus. Komisija nenustatė, kad vykdomų darbų rangovė UAB „Kavesta“ būtų pažeidusi darbų planą, parengtą pagal su visomis institucijomis suderintą techninį projektą.  

„Rekonstruojamų parko takų vietoje yra pažeistų medžių šaknų, tačiau jos yra paviršinės ir medžių gyvybinėms funkcijoms neturės didelės įtakos. Giluminės medžių šaknys nepažeistos“, – sakė G.Misevičienė. Tyrėjai surašė apžiūros aktą, o Šilutės agentūros vadovės G.Misevičienės išvadas su argumentuotais paaiškinimais gaus ir skundą rašiusieji.

Pasak G.Misevičienės, dėl Šilutės medžių gerovės susirūpinę entuziastai, galimai dėl biologijos žinių trūkumo perdėtai reaguoja į H.Šojaus parke vykdomus darbus šalia suaugusių medžių. Medžių paviršinių šaknų nežymius pažeidimus, anot specialistės, galima prilyginti žmogaus nagų ar plaukų apkarpymui – jos taip pat atauga.

„Šilutės naujienų“ žiniomis, dabar komisijos, kurios tyrimo akto tekstas neįtiko skundus rašantiems entuziastams, kai kurių narių adresu pastarieji svaido nepagarbius komentarus apie kompetencijos stoką ir t.t., filmuoja juos bei publikuoja tokius filmukus internete su tendencingais pareiškimais. Kitaip tariant, savo darbą dirbę žmonės dabar patiria brutalų spaudimą dėl to, kad atsisakė pataikauti „medžių gerovės“ sergėtojams. O pastarieji visa tai daro net nesulaukę oficialaus tyrimo išvadų ir atsakymo į savo skundą.

Gaila darbams palankaus laiko

Savivaldybės mero pavaduotojas, kuruojantis savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą Algis Bekeris „Šilutės naujienoms“ sakė, kad labiausiai gaila gaištamo laiko ir palankių oro sąlygų projektams vykdyti. H.Šojaus parko takelių rekonstrukcija šalia medžių laikinai pristabdyta, vykdomi kiti projekte numatyti darbai. Tenka tik apgailestauti, kad bendrovė dėl laikinų trukdžių patiria laiko ir finansinių nuostolių.

Pasak A.Bekerio, jis neabejoja, kad prokuratūros tyrimas baigsis palankiai projekto vykdytojams, nes jie darbus vykdo tiksliai pagal suderintą projektą. Be to, jokių priekaištų neturi ir tų pačių jau minėtų asmenų skundus tyrusios Klaipėdos apskrities aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus komisijos. Be kita ko, pastarojo departamento komisija pastebėjo, kad H.Šojaus parke auga net trys invazinės rūšies gluosniai, dabar savo lajomis jau stelbiantys parko ąžuolus. Vienas iš jų, beja sulaukęs daugiausiai medžių gerovės sergėtojų užuojautos, yra ir šalia rekonstruojamo tako ir neleidžia normaliai augti dviem ąžuolams.

Kultūros paveldo departamento atstovų nuomone, invaziniai gluosniai nedera šalia parko medžių ir reikėtų juos pašalinti.

Pasak A.Bekerio, nėra oficialių žinių, kad piliečių judėjimas „S.O.S Šilutės medžiai“ yra kaip nors oficialiai registruotas. Šalia poros taip prisistatančių entuziastų akcijose pastebimi ir vienas kitas politinės partijos atstovas. Totalios pastangos žlugdyti dabartinės kadencijos Savivaldybės tarybos projektus, pasak A.Bekerio, yra sietinos su politinėmis ambicijomis, prisidengiant kilnia aplinkos apsaugos veiklos priedanga.