Slaugos skyriaus medikai – ir guodėjai, ir psichologai

slaugos vedeja RamanauskieneŠilutės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius neabejotinai yra tas, kuris pastaraisiais metais plečiasi greičiausiais tempais. Prieš 11 metų įkūrus šį skyrių, jame buvo vos 15 lovų, o šiandien čia jau gydomi ir prižiūrimi net 70 ligonių.

Ir tai dar toli gražu ne visi, kurių artimieji norėtų čia paslaugyti savo sunkiai sergantį artimą žmogų.

Skyriuje gydomi ypač sunkūs ligoniai, todėl jo vedėja gydytoja Nijolė RAMANAUSKIENĖ sako, kad čia dirbančių medikų darbas yra ypač sunkus ir fiziškai, ir psichologiškai. Jiems tenka rasti savyje daug dvasinės ir fizinės stiprybės, dažnai būti ne tik medikais, bet ir guodėjais.

„Tai vienas iš svarbiausių Šilutės ligoninės padalinių, siekiant maksimaliai optimizuoti pacientų srautus, – Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus svarbą apibūdino vyriausiasis gydytojas Darius Steponkus. – Šiuo metu chirurginio ir terapinio profilio sveikatos priežiūros paslaugos labiau orientuotos į trumpesnį paciento buvimą stacionare. Mes suprantame, kad ne visada reikiamą slaugą po sunkių operacijų ar kitų susirgimų galima tinkamai užtikrinti namuose. Dėl šios priežasties mūsų ligoninės gydytojai jaučiasi ramiau, kada jų pacientai toliau slaugomi Šilutės ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje.“

Slaugos paklausa labai didėja

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius šių metų kovo 1-ąją minės 11-os metų sukaktį. Prieš tiek laiko jis buvo įkurtas dar prie tuometinio Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro.

Prieš 5 metus skyrius perėjo Šilutės ligoninės žinion ir buvo perkeltas į naujas patalpas. „Nuo tada plečiamės neįtikėtinais tempais, tokios paslaugos paklausa yra labai didelė ir kasmet vis didėja. Praėjusieji metai pagal lovadienių skaičių apskritai buvo rekordiniai“, – sako vedėja N.Ramanauskienė, vedžiodama po dviejuose korpusuose įkurtas patalpas.

Kodėl slaugos paklausa taip auga? Gydytoja mano, jog priežasčių yra ne viena. Pirmiausia, be abejo, ta, kad sensta visa visuomenė, tad ir slaugos reikia vis didesniam žmonių skaičiui. Įtakos turi ir gausybės tautiečių išvykimas į užsienį. Ne vienas ir ne du, o bent keliolika šiuo metu čia slaugomų ligonių yra palikti artimųjų. Vaikai išvyksta iš Lietuvos ieškoti sotesnio kąsnio, o senus jų tėvus tenka prižiūrėti medikams.

Įranga remia ES fondaiSLAUGOS SKYRIUS

Dabar ligoninėje slaugomi ligoniai įkurti patalpose, kurios anksčiau priklausė dviem skyriams – buvusiame Nervų ligų ir buvusiame Chirurgijos skyriuose.

Gydytoja N.Ramanauskienė skyriui vadovauja nuo pirmųjų dienų. Ilgai ji buvo vienintelė čia dirbusi gydytoja. Prieš 5 metus jai talkinti pradėjo gydytoja Irena Pranevičienė, pastaruoju metu – ir ftiziatrė Birutė Gurauskienė.

Gydytojoms padeda didelis būrys – net 19 – slaugytojų, kurioms vadovauja vyr. slaugytoja Daivutė Staigienė. Medikams talkina didelis būrys sanitarių.

Medikės sako esančios labai dėkingos įvairiems Europos Sąjungos fondams, iš kurių nuolat gaunama taip reikalinga parama. Štai visai neseniai – paskutinėmis senųjų metų dienomis – skyrius gavo dar vieną vertingą dovaną – modernias funkcines lovas.

Pasak vedėjos, tokios lovos labai palengvins ligonių dalią ir medikų darbą.

Neseniai gauti ir šiuolaikiški keltuvai, kurie labai praverčia transportuojant, perkeliant ir maudant ligonius. Medikai žino, kad parama juos pasieks ir ateityje.

„Visada mus supranta ir ligoninės administracija, tad šiandien jau galime džiaugtis, kad skyrius yra aprūpintas visa reikalinga įranga ir priemonėmis“, – sako N.Ramanauskienė.

Slaugos skyriaus medikai, reikalui esant, ligoniams tirti naudoja visą ligoninės įrangą. Svarbu ir tai, kad ligoniai čia jaučiasi saugūs 24 valandas per parą, mat bet kada konsultuoti iškviečiami visų sričių ligoninės specialistai.

Gilinasi į kiekvieną situaciją

Į šį skyrių ligoniai guldomi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą ligų sąrašą. Pirmenybė teikiama tiems, kurie jau gulėjo kituose ligoninės skyriuose, bet gydymui užbaigti jiems dar reikia slaugos. Bendradarbiaujama ir su visais rajono šeimos gydytojais.

„Kiekvienu atveju aiškinamės konkrečią situaciją. Bandome suprasti, ar norą paguldyti žmogų į Slaugos skyrių lemia tik šeimos narių noras pailsėti, ar ligoniui išties būtina profesionali medicinos slauga“, – sako vedėja.

Medikai supranta, kad sunkų ligonį namuose slaugantys artimieji neretai išties būna labai išvargę ir sprendimo laikinai paguldyti savo artimąjį į Slaugos skyrių nesmerkia. O įsigilinus į situaciją neretai būna, kad ligoniui nebereikia laukti eilėje, jis iš karto paguldomas į skyrių.