Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas – nereikalingas?

VERSLO FONDAS 1Šilutės rajono mero Virgilijaus Pozingio organizuotoje diskusijoje su verslininkais dėl Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) skatinimo fondo tikslingumo pasigirdo teiginių, kad tokio fondo visai nereikia. Rajono politikas, liberalsąjūdietis Edvardas Vitkauskas tvirtino, kad minėtas fondas yra tik politikų galvos skausmas ir iš esmės verslui jokios naudos negali duoti.

E.Vitkauskas dėstė, kad Savivaldybei nereikia rūpintis verslininkų programų finansavimu, nes tam yra bankai, veikia paskolų garantijų fondas „INVEGA“.

Toks pareiškimas sulaukė įnirtingos tų verslininkų kritikos, kurių veikla susieta su smulkiausiais verslininkais, prekybininkais. E.Vitkausko požiūriu piktinosi UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Alfonsas Vanagas, UAB „Halė“ direktorius Rimantas Jaruškevičius bei Šilutės verslo centro „Šilutė plius“ organizatorius Edgaras Gudas.

Fondo lėšos – skoloms apmokėti

Apie SVV skatinimo fondo istoriją susirinkusiems verslininkams ir keliems rajono politikams papasakojo Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas. Jo teigimu, SVV skatinimo fondas buvo įsteigtas 2001 metais ir kol kas turėjo tik vienintelį lėšų šaltinį – į jį kasmet įplaukdavo 10 proc. lėšų, gautų pardavus Savivaldybei nereikalingą turtą. Šiame fonde niekada nebuvo daug lėšų, tačiau kasmet jį papildo apie 50 tūkstančių litų.

Pasak R.Budriko, pradžioje fondo lėšomis buvo skatinamos kai kurios verslo įmonės, kurios įgyvendindavo programas, steigdamos naujas darbo vietas, reprezentavo veiklą. Metams bėgant buvo tobulinami fondo lėšų naudojimo nuostatai, kad paramą būtų galima teikti didesniam skaičiui įmonių.
VERSLO FONDAS
R.Budrikas sakė, kad kelerius pastaruosius metus fondo lėšos nebeskiriamos verslininkų projektams finansuoti – rajono Tarybai pritarus, jos yra naudojamos apmokėti Savivaldybės skolas už verslo įmonių atliktus darbus. „Verslininkai nepateikia paraiškų paramai gauti ir nepateikia pasiūlymų, kaip tobulinti fondo nuostatus“, – konstatavo Savivaldybės atstovas.

R.Budrikas akcentavo, kad Savivaldybė smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms dabar daug padeda, gerindama Šilutės miesto ir rajono gyvenviečių aplinką ir infrastruktūrą,  įgyvendindama dešimtis ES finansuojamų projektų. Verslininkai turi galimybę atlikti europinių projektų darbus. Todėl, R.Budriko nuomone, SVV skatinimo fondas, sukaupiantis nedideles lėšas, šiuo metu nėra reikalingas.

Valdžios argumentai – iš piršto laužti

Kad verslininkai nepateikia programų, siekdami pasinaudoti fondo lėšomis, tikino ne tik R.Budrikas, bet ir kiti politikai: Vaidas Pavilonis, E.Vitkauskas.

Verslininkai stebėjosi tokiomis iš piršto laužtomis valdžios kalbomis ir prašė priminti, kada Savivaldybės administracija ar rajono Taryba būtų skelbusi kvietimus tokioms paraiškoms teikti.
Politikai ir valdininkai nesugebėjo atsakyti į šį klausimą.

Verslininkai R.Jaruškevičius ir E.Gudas piktinosi, kad rajono valdžia ir politikai per visą dešimtmetį nesugebėjo sukurti tokių SVV skatinimo fondo nuostatų, kad verslininkai galėtų pasinaudoti jiems skirta parama. Jų neįtikino teiginiai, kad jau ketverius metus niekas iš verslininkų neteikia paraiškų paramai. „Raskit man tokį žmogų, kuriam nereikia pinigų“, – valdžios argumentus griovė verslininkas R.Jaruškevičius.

Po susitikimo verslininkai Edvardas Jurjonas ir Virginija Vaitiekienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad prieš pusmetį kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl galimos paramos iš SVV skatinimo fondo. Tačiau jiems buvo atsakyta, kad nepaskelbtas kvietimas teikti paraiškoms, aiškinta, jog tobulinami fondo nuostatai.

Verslininkai – už fondą

Verslininkas ir rajono Tarybos narys A.Vanagas irgi neabejojo SVV skatinimo fondo reikalingumu. Jo nuomone, šis fondas yra vienintelis galimas lėšų šaltinis smulkiausiems rajono verslininkams – patentininkams, žmonėms, norintiems pradėti savo verslą. Tačiau kažkas vis kiša koją, kad fondo lėšomis galėtų naudotis paprasti žmonės.

Socialdemokratas A.Vanagas prieš metus rajono Taryboje vadovavo darbo grupei, kuri pateikė daug pasiūlymų, kaip naudoti SVV skatinimo fondo lėšas. Tarp siūlymų – teikti fondo paramą Darbo biržoje registruotiems bedarbiams, kurie ryžtasi steigti savo įmonę. Deja, darbo grupės parengti siūlymai net nebuvo pateikti svarstyti rajono Tarybai.

Rajono meras V.Pozingis sakė, kad šia diskusija norėta įsitikinti, ar SVV skatinimo fondas reikalingas. Jis pažadėjo vėl sudaryti darbo grupę, kuri parengs pasiūlymus, kaip patobulinti fondo nuostatus. Į darbo grupę bus pakviesti verslo žmonės, rajono politikai, Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Silutes naujienu LOGO