Smurto prieš vaikus mastai nemažėja

27027e884cbbff05db9f28c9795e0009Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai skambina pavojaus varpais – daugėja smurto prieš vaikus atvejų. Prieš berniukus smurtaujama dažniau nei prieš mergaites, o dažniausiai smurtą patiria 10-17 metų vaikai. Nors daugiausia jų nukenčia nuo fizinio smurto, specialistų atlikti tyrimai rodo, kad 2011 m. rajone ryškiai padaugėjo ir seksualinės prievartos atvejų.

Ne visi smurto atvejai narstomi teisme

2011 m. Šilutės r. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai, gindami nuo smurto nukentėjusių vaikų interesus, dalyvavo 29 baudžiamosiose bylose. 9 vaikai patyrė seksualinį, 20 – fizinį smurtą. Dvi dešimtis vaikų nuskriaudė svetimi žmonės, 9 – artimieji. Nemaža dalis smurtautojų – nepilnamečiai, prieš kitus vaikus naudoję fizinį smurtą.

„Šiemet iki rugpjūčio mėnesio specialistai dalyvavo 7 baudžiamosiose bylose. Dvi  šeimos po įvykių naujai įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Visais atvejais, jei vaikas patyrė smurtą šeimoje nuo tėvo, patėvio, mamos, pamotės, brolio, sesers ar kitų gyvenančių kartu žmonių, šeima įrašoma į tokį sąrašą. Jai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, namuose nuolat lankosi socialinis darbuotojas“, – pasakojo VTAS vedėja Indra Pranaitienė.

Ne visos bylos pasiekia teismo sales. Nuo metų pradžios iki rugpjūčio pabaigos dėl smurtautojų amžiaus (neturėjo 14 metų) buvo nutraukti net 6 ikiteisminiai tyrimai. Smurtautojų, kurie nusikaltimo metu neturėjo 14 metų, tėvams buvo skirtos baudos už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaikų interesams.

„Ikiteisminio tyrimo nutraukimas, kai nukentėjęs nuo smurto yra vaikas, dažniausiai siejamas su smurtautojo amžiumi. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už visas šiame kodekse reglamentuotas veikas, tik 16 metų sulaukęs nepilnametis atsakys kaip priklauso“, – sako VTAS vedėja.

Prasikaltusiems nepilnamečiams gali būti skiriamos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, numatytos įstatymu. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, tokiam nepilnamečiui teikiama socialinė pedagoginė, psichologinė, informacinė arba kita pagalba, kuria siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

Pasitaiko, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu smurtautojo advokatai siūlo abiejom pusėms taikytis, tačiau VTA skyriaus specialistai su tuo nesutinka, nes tokiu atveju būtų pažeistos nukentėjusio vaiko teisės.

Didžiausios bausmės, susijusios su realiu laisvės apribojimu, šilutiškių praktikoje buvo skirtos už seksualinę prievartą prieš vaiką. Teisiamasis tuomet gavo 11 metų nelaisvės. Už fizinės prievartos naudojimą skirti 3 metai laisvės atėmimo. Dažnai pasitaiko, kad bausmės vykdymas, ypač dėl fizinės prievartos prieš vaikus, yra atidedamas.

Pagalbą priima ne visi

Smurtą patyrusiam vaikui atsitiesti ir toliau gyventi įprastą gyvenimą yra be galo sunku, ypač jeigu jį nuskriaudžia artimas žmogus. Beveik kiekvienam prireikia psichiatro ar psichologo konsultacijų. Pagalba dažnai skiriama ir smurtautojams, tačiau, pasak I.Pranaitienės, teikiant paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, bei patiems smurtautojams, susiduriama su įvairiomis problemomis.

Svarbiausia jų, kad rajone trūksta psichologų. Galintys konsultuoti ir gydyti vaikus specialistai dirba labai dideliais krūviais, tad pagalba ne visada suteikiama laiku. Vizito tenka laukti iki kelių savaičių. Be to, dažniausiai smurtą patiria vaikai, gyvenantys kaimiškose vietovėse, todėl iškyla problema, kaip jiems padėti, kai artimiausia pagalba galima tik mieste.

Kita opi problema, su kuria susiduria VTAS, yra nukentėjusių vaikų atsisakymas priimti bet kokią pagalbą, nors ji jiems labai reikalinga.

„Šiais metais dviem vaikams būtina kompleksinė specialistų pagalba, kuri teikiama Vaiko raidos centre, Santariškių klinikų filiale. Centre vaikams teikiamos paslaugos tik jiems geranoriškai sutikus. Jeigu vaikas pagalbos atsisako, į centrą nėra priimamas. Žinoma, toks vaikas yra stebimas socialinių darbuotojų, jam teikiamos socialinės paslaugos, rekomenduojama lankytis pas arčiausiai esantį psichologą, tačiau visavertės pagalbos suteikti negalime“, – apgailestavo I.Pranaitienė.

tarnybos copyŠilutės rajono savivaldybėje psichologinė pagalba teikiama Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre (M.Jankaus g. 10, tel. (8 441) 6 23 63), rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Liepų g. 16, tel. (8 441) 7 62 44, el. p. psc-silute@zebra.lt).

Vaikams, kurie nenori lankytis pas psichologus, atsisako jų pagalbos, padėti yra labai sunku. Tokiais atvejais VTAS specialistai rekomenduoja kreiptis į psichologinės pagalbos tarnybas, kur galima konsultuotis anonimiškai bei nemokamai.