Socialinės pašalpos mokamos laiku

PINIGAI 8„Šilutės naujienų“ skaitytojai domisi socialinių pašalpų mokėjimo tvarka. Ją paaiškina Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija PAULAUSKIENĖ.

„Kodėl Savivaldybė, skirianti pašalpas, laikosi griežčiausių taisyklių reikalaudama už jas atidirbti, bet nesilaiko žmonėms duoto žodžio pašalpas išmokėti iki kiekvieno mėnesio 10 dienos?“ – klausia skaitytojas.

Anot laiško autoriaus, seniūnijoje už skiriamas pašalpas reikia atidirbti iki tam tikros nustatytos datos, o jeigu pažeidi šį terminą ar pavėluoji – pinigų nebegauni.

„Yra nustatyta, kad pašalpos turi būti pervedamos 10 kiekvieno mėnesio dieną, bet jau ne pirmą mėnesį jos vėluoja po 3-5 dienas. Jeigu Šilutės savivaldybės bei seniūnijos nustatytų taisyklių turi griežtai laikytis pašalpą gaunantis žmogus, kodėl jų nesilaiko Savivaldybės administracija?“, – klausiama laiške.

Socialinės paramos skyriaus vedėja V.Paulauskienė primena rajono Tarybos nustatytą tvarką, pagal kurią socialinės išmokos už praėjusį mėnesį turi būti išmokamos nuo einamojo mėnesio 10 iki 25 dienos.

Be to, dar yra ir administracijos direktoriaus nurodymas, kad gavus lėšas iš Finansų ministerijos pašalpos išmokamos nuo 10 dienos.

Prasidėjus naujiems metams, anot V.Paulauskienės, socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymą dėl lėšų socialinėms pašalpoms skyrimo pasirašė tik sausio 10-ąją. Buhalterija jas pervesti gavėjams privalo per 3 darbo dienas. Kadangi sausio 12 ir 13 buvo poilsio dienos, daryti pavedimus Šilutės savivaldybėje pradėta sausio 15 dieną. „Nustatytų terminų nepažeidėme“, – sako V.Paulauskienė.

Vedėjos nuomone, nepatenkintųjų atsirado todėl, kad žmonės jau buvo įpratę pašalpas gauti net anksčiau, nei pagal įstatymus yra privalu jas išmokėti.