Socialinės paslaugos namuose – vis labiau reikalingos ir plečiamos

Globa ir slauga UrbaityteDu metus Šilutės rajone vykdytas iš Europos Sąjungos Socialinio fondo finansuotas projektas „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ baigtas.

2013 metų lapkritis buvo ta data, nuo kada sunkius, nevaikštančius ligonius jų artimiesiems padėjo prižiūrėti socialinių darbuotojų ir slaugos specialistų brigados, o tokius ligonius namuose turintys jų artimieji jau galėjo pradėti dirbti, mokytis, dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Kol buvo įgyvendinamas šis projektas, pas senyvus ir neįgalius žmones į namus važinėjo mobiliosios socialinių ir slaugos specialistų komandos, kurios ligonį prižiūrėjo po pusdienį, o kai kada – ir ilgiau. Specialistai taip pat konsultavo tų žmonių artimuosius.

„Idėja pasiteisino su kaupu“, – taip šiandien sako jos autoriai, projektą rengę Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Audra Barauskienė bei Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas, kuris buvo atsakingas už tinkamą projekto įgyvendinimą.

Bet abu iš karto nuramina: nors vienas projektas baigėsi, tikimasi gauti lėšų jo tęstinumui, tad ligonių šeimoms padėti bus galima ir toliau.  

Paslauga buvo labai reikalinga

A.Barauskienė sako jau seniai buvo įsitikinusi, jog šis projektas – didelė pažanga socialinių paslaugų teikimo srityje. Tokia naujovė turėjo žymiai palengvinti daugelio neįgaliųjų ir senų žmonių, o taip pat ir jų šeimų gyvenimą.

Patvirtinimas, kad Šilutės savivaldybė gaus Europos Sąjungos finansinę paramą projektui „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ (VP1-1 1-SADM-14-V-01-007) buvo gautas 2013-ųjų pradžioje. Bet tuo jo teikėjams rūpesčiai nesibaigė: dar reikėjo suderinti automobilių ir reikalingos įrangos pirkimo planą, sulaukti kol Šilutę dalimis pasieks daugiau nei pusė milijono litų.

Šilutės rajono savivaldybė šiame projekte buvo pilotinė, mat jam vykdyti iš 60-ties šalies savivaldybių buvo atrinkta tik 21. Kad tai įvyktų, šilutiškiams teko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) pateikti informaciją, ar tokia slaugos ir globos paslauga rajone būtų reikalinga, parengti preliminarią lėšų paraišką.

Tuo metu rajone gyveno apie 8900 senyvo amžiaus ir 3500 darbingo amžiaus asmenų su negalia. Šie skaičiai rodė, kad mūsų Globa ir slauga 2krašte yra didelis socialinių paslaugų poreikis seniems ir neįgaliems žmonėms, kad trūksta pagalbos paslaugų į namus.

Rajono savivaldybė neturėjo pakankamai lėšų šioms problemoms išspręsti, todėl ir inicijavo minėtą projektą. Jį įgyvendinti ėmėsi Savivaldybės partneris – biudžetinė įstaiga Šilutės socialinių paslaugų centras ir antrasis partneris – VšĮ Šilutės ligoninė.

„Pradėję vykdyti projektą įsitikinome, kaip jis reikalingas žmonėms. Daug neįgalių žmonių dabar gali likti savo namuose ir čia gauti visą reikalingą pagalbą, o Socialinės paramos skyriui nebereikia, kaip iki tol, pirkti jiems slaugos paslaugas gydymo įstaigose. Be to, žymiai laisvesni tapo tų žmonių artimieji, jie galėjo pradėti gyventi visavertį gyvenimą“, – sako A.Barauskienė.

Poreikis sparčiai auga, susidarė eilė

Europos socialinis fondas projektui skuyrė 504 000 litų (dabar – 145 968,49 euro), Savivaldybės biudžeto lėšų pridėti nereikėjo.

Ir štai jau du metai sunkią negalią turintys žmonės dienos socialinę globą ir slaugą (socialinės, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, reikalingas asmeniui ir jo šeimos nariams pagal jo nustatytą savarankiškumo lygį) dienos metu gauna savo namuose. Tą iki šiol darė dvi mobilios specialistų komandos: viena teikė dienos socialinę globą asmens namuose penkioms seniūnijoms ir Šilutės miesto gyventojams, o antroji – kitų šešių seniūnijų gyventojams.

Žinoma, iš karto reikėjo įdarbinti 6 slaugytojų padėjėjus ir tiek pat socialinio darbuotojo padėjėjų, reikėjo slaugytojos ir kineziterapeuto – masažuotojo etatų. Teko įsigyti 2 automobilius, techninės pagalbos priemonių, specialistams – specialios aprangos, apsaugos priemonių (pirštinių, specialių prijuosčių, krepšių), dezinfekcinių priemonių. Į projekto sąmatą įskaičiuotos ir išlaidos kurui.

Nupirkta ir sudedamųjų vonių, kuriose neįgalieji namuose maudomi, slankiųjų lentų, kurios labai palengvina tą darbą, keliamųjų diržų, elektrinių funkcinių lovų, slankiųjų paklodžių, specialių paklotų ir čiužinių pragulų profilaktikai.

Bet pastaruoju metu tapo aišku, kad tokių pajėgumų nebepakanka patenkinti visų paslaugos prašančiųjų poreikius. Šilutės socialinių paslaugų centro padalinio vadovė Reda Urbaitytė, koordinuojanti visos komandos darbą ir tvarkanti reikalingus dokumentus sako, kad „geroji žinia“ netruko pasklisti po rajoną. Kuomet ligonių artimieji pasidalijo su kitais savo patyrimu, jog gali perduoti specialistams neįgaliojo priežiūrą ir ta paslauga bus teikiama tiesiog jo namuose, paslaugos prašytojų eilė greit ėmė ilgėti.

„Pradžioje turėjome 8 klientus ir eilės nebuvo, o dabar prižiūrime jau 30 žmonių visame rajone ir dar 7 laukia eilėje“, – sako R.Urbaitytė. Dar maždaug 150 žmonių gauna pagalbos į namus paslaugą.

Anot specialistės, šie skaičiai geriausiai iliustruoja tokios paslaugos poreikį. Be to, pasak jos, ir ligoniai pastaruoju metu vis sunkesni, artimieji prašo pagalbos prižiūrint vis daugiau sunkią negalią turinčių, visai nevaikštančių žmonių. Tokiems žmonėms pagalbos reikia jau ne kelias valandas, bet visą dieną.

Todėl prireikė ir daugiau specialistų: reikėjo įdarbinti dar dvi slaugytojo padėjėjas bei šešias socialinio darbuotojo padėjėjas.

Prireikė papildomo finansavimo

Augant poreikiui tapo aišku, kad su esamomis pajėgomis visiems norintiesiems padėti nepavyks, todėl Socialinės paramos ir Planavimo bei plėtros skyriai ėmėsi inciatyvos ieškoti papildomų lėšų. Ir štai, pasirašius papildomą susitarimą tarp SADM, rajono savivaldybės bei Europos socialinio fondo agentūros, šiemet birželio 1 d. projektui vykdyti gauta dar 22 649,16 euro. Tad bendra projekto suma siekė 168 617,65 euro.

Projekto vykdytojai nedelsė: už juos nupirktas trečias automobilis, kuris į Socialinių paslaugų centro kiemą įriedėjo praėjusią savaitę, juo pas neįgaliuosius važinės jau trečioji sudaryta specialistų komanda. Taip pat nupirktas mobilus laiptų kopiklis, kuris ypač reikalingas daugiabučiuose gyvenantiems neįgaliesiems.

Dalis pinigų bus skirta ir slaugos specialistų mokymams. Numatyti dviejų dienų mokymai, temomis „Darbo komandoje ypatumai“ bei „Konfliktų sprendimas socialiniame darbe“. Paraišką papildomam finansavimui gauti rengęs R.Budrikas neabejoja, kad tai padės didinti specialistų darbo efektyvumą.

Artimiesiems tapo lengva

Vos išgirdę apie naują paslaugą, rajono gyventojai sukruto atakuoti Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, klausdami kada specialistai juos pavaduos prižiūrint neįgaliuosius. Eilėje nuolat laukė 5 – 8 sunkūs ligoniai iš visų seniūnijų.

3 globa slauga„Šilutės naujienos“ irgi pabuvojo paslaugas gaunančiose šeimose ir matė, kad specialistų brigada joms dažnai yra tikras išsigelbėjimas.

„Mano mamą lanko ir prižiūrėti padeda tokios savo darbui atsidavusios moterys, kad apie jas žinoti ir jas gerbti turėtų visi rajono gyventojai“, – sakė neįgalią mamą slauganti Kūlynų kaime gyvenanti Regina.

Reginos namus atokiame kaime lanko keturių pagalbininkių brigada. Dvi jaunos merginos – slaugytojos padėjėja Aušra Sakalauskaitė ir socialinio darbuotojo padėjėja Toma Mockutė atvažiuoja du kartus per savaitę ir Reginos „rankomis“ tampa nuo 10 iki 16 valandos. Jos pagamina ligonei valgį, ją pamaitina, plauna indus, atlieka kitus darbus.

„Aušra ir Toma buvo pirmosios, kurios atėjo dirbti šį darbą pagal projektą. Vienus klientus jos lanko po porą kartų per savaitę, kitus – ir 4, ir 5 dienas“, – sako R.Urbaitytė.

Merginų darbą ir prižiūrimo ligonio būklę nuolat stebi bendrosios praktikos slaugytoja Svajonė Markauskienė. Ji suleidžia vaistus, pastato lašines, atlieka burnos higieną, apžiūri, ar ligoniui neišsivystė pragulos, nurodo, kaip slaugyti toliau.

Liepė skambinti kiek reikės

Regina prisimena, kaip ją nustebino pradžioje išgirsti šios medikės žodžiai: „Skambinkite man bet kuriuo paros metu.

Atvažiuosiu nedelsdama“. Regina maniusi – nerealu, juk slaugytoja dirba tik puse etato, reiškia – vos kelias valandas per dieną, o jai priklauso slaugyti keliolika vienu metu pagal projektą prižiūrimų senų ir ligotų žmonių.

„Tapo taip lengva, kai supratau, kad šiuo sunkiu momentu nelikau viena, kad mane pavaduoja ne tik puikios specialistės, bet dar ir išskirtinai dideles širdis turintys žmonės“, – sako Regina.

Ir pati Regina, ir visa jos pagalbininkių komanda bet kuriuo slaugymo klausimu konsultuojasi su šeimos gydytojais. Reginą stebina, kad mokėti už paslaugas jai nereikia, tik atskaičiuojama 10 proc. ligonės pensijos.

Ji sako, jog tokia paslauga yra labai reikalinga daugybei žmonių – ir ligoniams, ir jų artimiesiems, todėl labai svarbu, kad ji būtų tęsiama kuo ilgiau.

Neabejoja: tęstinumas bus

Taigi, taip reikalingą projektą Socialinės paramos skyrius baigia, bet tai nereiškia, kad ligonių artimieji gali nusiminti. Pasak A.Barauskienės, jis neabejotinai bus tęsiamas ir tai darys jau Šilutės socialinių paslaugų centras.

„Paslaugos nenutrūks, jas neabejotinai tęsime iš Savivaldybės lėšų. O 2016 metais vėl tikimės gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų bent jau vieneriems metams, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija irgi laikosi nuostatos, jog tokį reikalingą darbą būtina tęsti“, – sako A.Barauskienė.

Beje, ir pats projektas plečiasi jau visoje Lietuvoje – SADM planuose numatyta, kad 2016 metais jis bus vykdomas jau visose savivaldybėse.