Socialiniams darbuotojams – didesni atlyginimai

 

eurai lvSocialinės apsaugos ir darbo ministerija dar šiemet skirs beveik 300 tūkst. eurų socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, patiriančioms įvairias rizikas, atlyginimams padidinti.

„Socialinio darbuotojo darbas labai sudėtingas. Tiek dėl paties darbo kompleksiškumo, kuriam reikalinga aukščiausia socialinė, psichologinė, teisinė kompetencija, tiek dėl nuolat patiriamos fizinės bei emocinės įtampos. O darbo užmokestis yra neadekvačiai žemas,“ – įvardijo priežastis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. – „Tad įvertinus trijų šių metų ketvirčių savivaldybių rezultatus dėl skirtų, bet nepanaudotų asignavimų kitose srityse (pvz., dėl sumažėjusio paslaugų ar išmokų gavėjų skaičiaus), nutarėme tas sutaupytas lėšas skirti būtent socialiniams darbuotojams.“

Tai nustatantis ministro įsakymas 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesio leis padidinti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms teikiančių socialinių darbuotojų atlyginimus 15 proc. Padidintas atlyginimas išliks ir vėlesniais metais.

Šiuo metu Lietuvoje yra virš 1000 socialinių darbuotojų, dirbančių su tokiomis šeimomis.

Kodėl keliami būtent šių socialinių darbuotojų atlyginimai? Socialinės rizikos šeimų socialinė priežiūra pagal Socialinių paslaugų įstatymą yra finansuojama kooperuojant valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas – iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, ir savivaldybių biudžetų lėšų. Valstybės lėšomis yra finansuojamas šias paslaugas teikiančių socialinių darbuotojų darbo užmokestis ir profesinės kompetencijos tobulinimas, kitos išlaidos – dengiamos savivaldybių lėšomis. Kadangi šių darbuotojų darbo užmokestis yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, tą galima daryti ministerijos iniciatyva.

Žinoma, visų socialinių darbuotojų atlyginimai yra verti pakėlimo dėl jų darbo atsakingumo, tačiau tai priklauso nuo pačių įstaigų ir savivaldybių. Labai raginame savivaldybių administracijas įstaigose, kurios joms priklauso, socialinių darbuotojų atlyginimus didinti, kadangi visose Lietuvos savivaldybėse yra sutaupoma skirtų piniginei paramai lėšų ir jas galima naudoti socialinėms reikmėms.

Šiais metais ministerijos iniciatyva parengtas ir jau priimtas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nustatantis visų biudžetinių įstaigų darbuotojų, taip pat ir socialinių darbuotojų, darbo užmokestį. Vadovaujantis juo, kiekviena biudžetinė įstaiga skirtų asignavimų ribose nustato darbo apmokėjimo sistemą, kurioje detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai, įvertinus išsilavinimą, profesinio darbo patirtį, kvalifikaciją, veiklos sudėtingumą, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių turėjimą. Taigi, savivaldybės turi tam ir lėšų, ir teisinį pagrindą.

Be to, džiugu pranešti, kad šiuo metu vyksta soc. darbuotojų šakos kolektyvinės derybos, kur bus įvedamos minimalios jų darbo apmokėjimo „grindys“.