Socialinių darbuotojų nerimas: neaiškios ateities perspektyvos, o gynybai – tik pagalbos mygtukas ir telefonas

SOC REIKALU__4Šilutės savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitetas, surengęs pažintinį išvažiuojamąjį posėdį į Socialinių paslaugų centrą buvo užkluptas audringai nusiteikusio didžiulio būrio centro darbuotojų. Politikai norėjo tik susipažinti su centro vykdoma veikla, eiliniais rūpesčiais, o posėdyje juos pasitiko ne tik centro padalinių vadovai, bet ir bemaž visi seniūnijose dirbantys Socialinės priežiūros pagalbos šeimai padalinio darbuotojai.

Visų jų pagrindinis rūpestis buvo – išsiaiškinti savo darbo perspektyvas. Visi darbuotojai kaip vienas klausė, ar tikrai centrą vėl ruošiamasi reorganizuoti ir pagalbos šeimai darbuotojus atskirti nuo centro ir padaryti seniūnijų etatiniais darbuotojais?

Aplankė Dienos padalinį

Socialinių reikalų komiteto nariai, kuriems vadovauja Daiva Žebelienė, pažintį su Socialinių paslaugų centru pradėjo nuo Dienos socialinės globos institucijoje padalinio.

Komitete yra naujų politikų, kurie tarybos nario pareigas pradėjo eiti tik šią kadenciją. Todėl jiems buvo aktualu iš arčiau pamatyti globojamus žmones, jų veiklas bei priežiūrą, darbo sąlygas.

Dienos centre šiuo metu prižiūrimi 25 suaugę žmonės, kurie turi protinę ir fizinę negalią. Tad politikai pamatė, kaip centro darbuotojai tvarkosi su grupelėmis ugdytinių. Kiekvienoje grupelėje vyksta užsiėmimai (siuvinėjimas, piešimas, rankdarbių gamyba). Politikai stebėjosi matydami, kad centre yra pakankamai įrengimų įvairiai veiklai, net švediškos audimo staklės.

Šio centro darbuotojai džiaugiasi įrengtu liftu, kuriuo naudojasi turintieji judėjimo negalią. Pasak centro direktorės Redos Urbaitytės, Dienos centras šiuo metu yra užpildytas, o eilėje čia patekti laukia dar 5 klientai. Vaikščiodami po Dienos centrą politikai nė nenutuokė, kad administracijos kabinete, jų jau laukė pora dešimčių audringai nusiteikusių centro darbuotojų, atvykusių iš seniūnijų.

Atskirs pagalbos šeimai darbuotojus ar ne?

Socialinių reikalų komiteto nariai nustebo pamatę, kad susitikti su jais iš seniūnijų suvažiavo apie 20 žmonių, kurie dirba Socialinės priežiūros pagalbos šeimai padalinyje. Visi jie domėjosi vienu klausimu – atskirs jų padalinį nuo centro, ar ne. Tokias kalbas darbuotojai sakė girdėję iš Savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus darbuotojų.

Kaip nebūtų keista, apie centro reorganizaciją, bei apie pagalbos šeimai specialistų perkėlimą į seniūnijų administracijas, Socialinių reikalų komiteto nariai nebuvo girdėję. Todėl ir atsakyti ką nors susirinkusiems žmonėms jie negalėjo.

Susirinkusios socialinės darbuotojos dėstė, kad prieš metus jau buvo perkeltos į Socialinių paslaugų centrą. Tai buvo padaryta be jokio išankstinio pranešimo. Buvo patirta ir nuostolių: buvo darbuotojų, kurios buvo motinystės atostogose, todėl jos negalėjo būti perkeltos į kitą darbovietę, ir pan.

Pasak susirinkusiųjų padalinio vadovės, visi darbuotojai norėtų iš anksto žinoti apie perkėlimus kitur, apie naujas darbo sąlygas, atlyginimą ir t.t.

Be to, padalinio darbuotojos patikino, jog nenori būti perkeltos dirbti į kitą įstaigą. Jos jau apsiprato, džiaugiasi, kad visada sulaukia centro direktorės ir specialistų pagalbos. Darbuotojai džiaugiasi ir tuo, kad centro vadovė moka jiems priedus prie atlyginimų, nes visi žino, kad socialinių darbuotojų atlyginimai yra menki.

Tačiau kad ir kiek klausimų žėrė specialistės, politikų atsakymų nebuvo jokių. Socialinių reikalų komiteto pirmininkė D. Žebelienė, kaip ir kiti komiteto nariai sakė, jog jie čia girdi naujieną ir negali nieko paaiškinti.
D. Žebelienė patikino, jog ji domėsis apie tokius planus ir praneš Socialinių paslaugų centrui. Be to, ji ir kiti komiteto nariai kalbėjo, jog jiems yra aišku, kad Socialinės priežiūros pagalbos šeimai darbuotojai nori likti Socialinių paslaugų centro sudėtyje.

Yra negerovių, kurias reikia šalinti

Kai visi pagalbos šeimoms darbuotojai paliko susirinkimą, liko tik Socialinių paslaugų centro direktorė R. Urbaitytė ir keturios atskirų padalinių vadovės.

Daugiausia problemų išdėstė Socialinės priežiūros paslaugų padalinio – Nakvynės namų vadovė Aušra Norvilienė. Ji sakė, kad kiekvieną dieną nerimauja dėl Nakvynės namų darbuotojų saugumo. Juk dabar nuo 17 val., per naktį, padalinyje budi tik po vieną darbuotoją. Moterys gynybai turi tik kišeninį pavojaus mygtuką ir telefoną, o pastate lieka vienos su asocialiais, nakvynės čia pasiprašiusiais asmenimis. Jau visos darbuotojos yra patyrusios grubių išpuolių, kuomet nedaug trūko, jog būtų ir sužalotos.

Šioje situacijoje, anot vadovės, yra tik viena išeitis – reikia 4 papildomų budinčiųjų etatų.

Nakvynės paslaugos poreikis Šilutėje yra didžiulis, šaltuoju metų laikotarpiu būna ir taip, kad žmones tenka suguldyti ant grindų, paklojus čiužinius.

Pasak R. Urbaitytės, su Savivaldybės vadovais jau sutarta, kad Nakvynės namams bus perduotas dar vienas Šilutės ligoninei priklausęs pastatas, tačiau lėšų jo sutvarkymui vis neatsiranda.

Socialinių reikalų komiteto narių prašyta padėti spręsti problemas.