Socialinių paslaugų centras laukia pirmųjų gyventojų

soc paslaugu centras direktore jakieneŠilutės socialinių paslaugų centras jau laukia pirmųjų gyventojų.

Tai laikini namai, skirti nuo smurtaujančių vyrų iš namų pabėgusioms moterims su vaikais, laikinai neturintiems kur apsistoti našlaičiams ir neįgaliesiems, tiesiog namus praradusiems, priklausomybių turintiems žmonėms, taip pat iš įkalinimo vietų grįžusiems ir socialinių ryšių bei namų nebetekusiems, gyvenimą laisvėje pradedantiems piliečiams.

Visi rajone socialinį darbą dirbantys specialistai jau seniai kalbėjo, kad rajonui būtinai reikia tokių namų. Galimybė juos turėti atsirado tada, kai savivaldybė parengė projektą „Šilutės rajono Laikinojo gyvenimo namų statyba“ ir iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos gavo beveik 2 milijonus litų.

Už juos 2010-asiais buvo pradėtas renovuoti seniai nebenaudojamas buvusios Dezinfekcijos stoties pastatas Tulpių gatvėje, šiemet virtęs moderniai įrengtu Socialinių paslaugų centru.

Įstaigoje įrengtos 36 vietos

Nors oficialios centro įkurtuvės numatytos rudenį, vadovę naujoji įstaiga turi nuo sausio 31-osios – šis darbas patikėtas konkursą laimėjusiai, socialinio darbo magistro laipsnį turinčiai Rasai Jakienei.soc paslaugu centras namas

Kai lankėmės centre, direktorė ir didžiausia jos pagalbininkė, vyr. socialinė darbuotoja Ona Klasauskienė gyveno paskutiniaisiais įkurtuvių rūpesčiais. Visai neseniai suremontuotą ir dar dažais kvepiančią, apie 800 kvadratinių metrų plotą užimančią įstaigą ką tik buvo pasiekę nauji baldai ir buities technika, tad vadovės derino, kas kur turėtų stovėti visuose 14-oje kambarių. Būtent tiek kambarių ir iš viso 36 gyvenamosios vietos įrengtos trijose šio centro zonose: 12 vietų – vadinamojoje nakvynės namų zonoje, 18 vietų – savarankiško gyvenimo namų zonoje ir 6 – krizių įveikimo zonoje.

Šviesiuose kambariuose sustatyti nauji baldai, greta lovų smurtą patyrusioms ir namus palikusioms mamoms yra ir mažos lovytės jų vaikams. Viename kambaryje darbo laukia ir specialus, 17 tūkstančių litų kainavęs kopiklis, kuriuo bus lengva į antrąjį aukštą užkelti neįgaliuosius su vežimėliais.

Šių namų gyventojai taip pat žiūrės naujus televizorius, įrengtas bendras erdvus poilsio kambarys ir salė, kurioje – daugiau nei 100 vietų. Čia vyks įvairūs rajono socialinių darbuotojų pasitarimai ir renginiai.

Paslaugos – 90-čiai žmonių per metus

Šilutės socialinių paslaugų centras apjungs ir kelias iki šiol rajone veikusias socialinių paslaugų įstaigas: Šilutės dienos paslaugų centrą, Socialinių paslaugų tarnybą ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namus.

Bus teikiamos socialinės paslaugos Šilutės rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Specialistai stengsis sudaryti sąlygas žmogui soc paslaugu centras lovosnamasarba šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Pačiame centre bus teikiamos nakvynės, krizių įveikimo, savarankiško gyvenimo namų paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims, kuriems nereikalinga nuolatinė, intensyvi specialistų priežiūra.

Centro struktūriniuose padaliniuose teikiamos pagalbos į namus paslaugos senyviems ir neįgaliems žmonėms, dienos socialinės globos įstaigoje paslaugos sutrikusio intelekto ir kompleksinės negalios asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, savarankiško gyvenimo namų paslaugos senyvo amžiaus ir turintiems negalią asmenims.

Iš viso šioje įstaigoje ir jos padaliniuose dirbs apie 60 žmonių, dalis darbuotojų jau dirba, kitų tinkamų kandidatūrų dar ieškoma. Vien centre jau dirba 7 žmonės.

Planuojama, kad per metus šio centro paslaugomis pasinaudos apie 90 žmonių.

Norintys atsikratyti artimųjų nieko nepeš

„Labai seniai to reikėjo“, – visų socialinių darbuotojų mintis apibendrina Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Audra Barauskienė. Kol tokių namų nebuvo, socialiniai darbuotojai vertėsi kaip išmanydami: kai kuriems benamiams žiemą išprašydavo nakvynę reabilitacijos centre „Gabrielius“, sunkiai sergantiems žmonėms slaugos paslaugas pirko Šilutės ligoninėje arba Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Švėkšnos departamente, dar kitiems skirdavo pagalbą namuose.

Socialinių paslaugų poreikis yra ir šiandien – jis nuolat kinta. Ir A.Barauskienė, ir centro direktorė R.Jakienė dar tuomet, kai centre nebuvo net baldų, sulaukė ne vieno interesanto, smalsaujančio, kada gi pagaliau čia bus galima apsigyventi ar apgyvendinti savo neįgalius arba girtaujančius ir jau turtą praradusius artimuosius.

„Pastarieji tikrai negalės naudotis centro paslaugomis“, – skelbia A.Barauskienė ir R.Jakienė.

Kiekvienas minėtų centre teikiamų paslaugų pageidaujantis žmogus turi kreiptis į savo seniūniją arba į Socialinės paramos skyrių. Jei pats žmogus nėra pajėgus susitvarkyti šių reikalų, jam gali padėti ir globėjai arba kaimynai, matantys, kad tokių paslaugų žmogui reikėtų. Kiekvienu atveju specialistai tirs paslaugos poreikį.

Už paslaugas teks dalinai mokėti

Bet klysta tie, kurie mano, jog paslaugos centre bus nemokamos, jog šio centro sąskaita galės išspręsti, pavyzdžiui, savojo būsto problemą. soc paslaugu centras poilsio kambarys„Taip nebus, nemokamos bus tik krizių įveikimo ir laikinojo apnakvindinimo paslaugos – ne ilgiau kaip 3 paras“, – sako A.Barauskienė.

Kol susitvarkys savo problemas, nemokamai gyventi centre galės iš namų pabėgusios moterys su vaikais, mokėti nereikės ir iki 3 parų įsikūrusiems benamiams.

Mokestis kiekvienam žmogui bus nustatomas individualiai. Atsižvelgus į paslaugos kainą bei asmens pajamas, mokestį skaičiuos Socialinės paramos skyriaus specialistai. Mokestis apytikriai sieks 20 proc. visų žmogaus pajamų.
Rekomendaciją apsigyventi centre taip pat duos šio skyriaus darbuotojai, atsižvelgdami į rajono Tarybos patvirtintą tvarką.

Valytojų ir nemokamo maitinimo nebus

Nebus čia ir nemokamos maitinimo paslaugos, bet yra sudarytos visos sąlygos maistą pasigaminti patiems šių namų gyventojams. Tam kambariuose stovi elektrinės viryklės, šaldytuvai.

Nebus ir valytojų. Patys gyventojai turės tvarkyti ir kambarius, patys, nors ir prižiūrimi darbuotojų, jie skalbs savo drabužius, tam jau nupirktos dvi skalbyklės ir džiovyklė.

Vidaus tvarkos taisyklės bus griežtos. Nenorintiems jų laikytis liks viena išeitis – pasiieškoti kitos laikinos gyvenamosios vietos.
Socialiniai darbuotojai, kuriems vadovauja O.Klasauskienė, susidarys individualaus darbo su kiekvienu gyventoju planą, pagal kurį padės žmonėms spręsti jų problemas. Jei matys, kad reikia, konsultacijai kvies ir kitų sričių specialistus.

Pastatą saugos saugos tarnyba, įrengtos ir vaizdo kameros.

Savivaldybė pridėjo 15 procentų

Apie 2 milijonai litų atsiėjo šių namų remontas. 15 proc. šios sumos – rajono Savivaldybės lėšos.

Iš kur bus imama lėšų centro išlaikymui? A.Barauskienė vardija tikslines dotacijas, žmonių, kurie čia gyvens, mokesčius, Europos Sąjungos bei Savivaldybės lėšas. Jau sulaukiama ir rėmėjų paramos.ES logo su trim fondais spalvotas copy
Be to, šie namai įrengti taip šiuolaikiškai, kad jų išlaikymas kainuotų kuo mažiau. Pavyzdžiui, šildymo sistema įrengta po grindimis, šilumos poreikį galima reguliuoti kiekviename kambaryje, pastatas apšiltintas.