Soroptimistės kviečia dalyvauti rašinių konkurse

writing-2Lietuvos soroptimisčių sąjunga kviečia prisiminti iškilias Lietuvos moteris. Soroptimisčių sąjungos 2014 metų edukacinėje lyderystės programoje – rašytoja, visuomenės veikėja, pirmoji moteris, skatinusi ir formulavusi moters vaidmens visuomenėje diskusijas – Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, kurios gyvenimas ir veikla glaudžiai siejasi su soroptimistinėmis idėjomis.

Soroptimistės ragina visus „prisiliesti“ prie Gabrielės Petkevičaitės – Bitės asmenybės, jos darbų bei motyvuoti moteris ir mergaites siekti lyderės pozicijų visose veiklose, ir tuo tikslu organizuoja rašinių konkursą.

Konkurso nuostatai

1. Konkurse kviečiami dalyvauti moksleiviai, studentai, miestų, kuriuose yra Soroptimisčių klubai, bendruomenės nariai, ypač senjorai, ir visi, kuriems aktualios Gabrielės Petkevičaitės – Bitės idėjos šiandien.

2. Rašinių konkurso temos:

* „Atsigauna širdis, kada jaučiasi kam patarnavusi“ (Bitės citata);
* „Šiltas prisilietimas prie Gabrielės Petkevičaitės – Bitės asmenybės“.

3. Darbai turi būti parašyti kompiuteriu.

4. Rašinio apimtis – ne didesnė nei 3 A4 popieriaus formato puslapiai Times New Roman 12 dydžio šriftu, vienos eilutės tarpu.

5. Prie rašinio turi būti nurodyta: rašinio pavadinimas , autoriaus vardas, pavardė, amžius, telefono numeris , jei autorius mokinys – mokyklos pavadinimas ir mokytojo, padėjusio parengti rašinį, vardas, pavardė, kontaktai.

6. Rašiniai siunčiami adresu: pamaryslt@yahoo.com iki kovo 3 d. 17 val.  Siunčiant nurodyti: Šilutės Soroptimos klubui, rašinių konkursui.

7. Geriausi darbai bus renkami bendru organizatorių sutarimu.

8. Rašinių konkurso nugalėtojus apdovanosime prizais 2014 gegužės mėnesį Soroptimisčių klubų sąjungos Asamblėjoje ir publikuosime Lietuvos soroptimisčių internetiniame puslapyje www.soroptimist.lt

Konkurso, skiriamo Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimui, organizacinis komitetas