Sostinė laukia Valstybės šimtmečio idėjų

61Visa Šilutės rajono bendruomenė raginama teikti siūlymus, kaip pažymės Lietuvos valstybės šimtmetį 2018-aisiais

Tik savaitė liko iki balandžio 1-osios – dienos, kai baigiasi terminas teikti paraiškas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai, kurią rengia ministro pirmininko sudaryta darbo grupė.

Šioje darbo grupėje yra ir Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė. Ji kartu su meru Šarūnu Laužiku penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje paragino visus Šilutės rajono gyventojus, nevyriausybines organizacijas, švietimo, kultūros ir kitas įstaigas Vilniui perduoti kuo daugiau idėjų, kaip pasitikti ir pažymėti mūsų valstybės šimtmetį.

2018-uosius LR Seimas paskelbė Lietuvos valstybės šimtmečio metais. Pasak mero, metas pradėti paruošiamuosius darbus, rikiuoti idėjas, planuoti, kaip šis iškilus jubiliejus bus įprasmintas, paminėtas, švenčiamas.

Savivaldybės tinklalapyje vasario 10 dieną buvo paskelbtas darbo grupės kreipimasis „Mūsų karta turi unikalią galimybę – pažymėti modernios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. Jame akcentuojama, kad „… Koks bus šalies jubiliejus – priklauso nuo visų mūsų. Šalies jubiliejus – tai VISOS LIETUVOS sukaktis. Tai ir išeivijos, neatskiriamos Tautos dalies, šventė. Kviečiame šalies šviesuomenę, kiekvieno kaimo, miestelio ir miesto bendruomenę, kiekvieną valstybės pilietį siūlyti, ką turime nuveikti visos šalies mastu, ką padaryti mūsų dvasiniam gyvenimui – kultūrai ir istorijai, ką padaryti savo mieste, miestelyje, kaime ar gatvėje“.

Idėjas teikti ir užpildytą pasiūlymo FORMĄ, esančią interneto tinklalapyje simtmetis@lrv.lt, reikia siųsti iki balandžio 1 dienos adresu simtmetis@lrv.lt

Nesudėtingoje formoje reikia nurodyti siūlomo projekto (renginio) pavadinimą, instituciją (bendruomenę, nevyriausybinę organizaciją, įstaigą ar pavienius asmenis), atsakingą už projekto įgyvendinimą, trumpai aprašyti idėją, jai reikalingą finansavimo sumą ir galimą šaltinį.

V.Griškevičienė ragino mūsų krašto visuomenę nelikti nuošalyje ir aktyviai teikti savo siūlymus. Juk ieškoma idėjos, kuri gali tapti NACIONALINE IDĖJA. Siūlyti galima nuo investicinių projektų iki įvairiausių formų renginių, skatinančių pilietiškumą, pasididžiavimą savo valstybe, jos istorija.

Planuojama, kad Lietuvos valstybės šimtmečio programos įgyvendinimas prasidės jau 2015 metais, o valstybės biudžete planuojama numatyti lėšas programai įgyvendinti.

Taip pat ketinama sudaryti Šilutės rajono savivaldybės darbo grupę, kuri rengtų ir koordinuotų savivaldybės Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo programos priemonių planą 2015-2018 m.

Kultūros skyrius jau yra parengęs idėjų banką, kokiais renginiais mūsų rajone būtų galima įprasminti valstybės šimtmetį. Tai įvairių kultūros, švietimo įstaigų renginiai, jaunimo ir kitų visuomenės grupių žygiai, akcijos, istorinių vietų tvarkymas, lankymas, istorinių asmenybių įamžinimas, mūsų krašto etnografinių akcentų populiarinimas. Norima, kad ne tik kiekvienas kaimas, bet ir kiekvienas vienkiemis, kiekviena šeima pajustų šio jubiliejaus prasmę, įsitrauktų į patriotinius renginius ar susikurtų savo tradicijas, kaip švęsti svarbias tautines šventes.

Gražių idėjų minėjo F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė. Bibliotekininkai kasmet iki valstybės šimtmečio numatė 4 grandiozinius renginius: dar didesnę Tarptautinę vaikų knygos šventę, Pasaulio šilutiškių sueigą, naujo Šilutės krašto asmenybių žodyno „Šimtmečio žmonės“ leidybą, lietuvių etninių žemių knygininkų sambūrį Šilutėje.

Kiekvienus ateinančius 4 metus istorinių temų pristatymui skirs šalies muziejai, tarp jų – ir Šilutės muziejus. Tai istorinių asmenybių, dvarų, kitų temų pristatymas.

Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis priminė, kad 1918 metais iš tuometinio Švėkšnos valsčiaus buvo kilę du Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai: Kazimieras Šaulys ir Jurgis Šaulys. Dabar į seniūnijos teritoriją įeina tik K.Šaulio gimtinė – Stemplės. Čia stovi kryžius signatarui atminti, be to, seniūnijoje yra nemažai kitų tautos istorijos įamžinimo paminklų. Švėkšniškiai juos tvarkys, rengs įvairių renginių, norėtų Stemplėse, klebonijai priklausančiose patalpose, įkurti K.Šaulio atminimo memorialinį kampelį.

A.Šeputis apgailestavo, kad visuomenė dėl tokio svarbaus valstybės jubiliejaus pradedama judinti taip vėlai – iki idėjų priėmimo pabaigos likus vos kelioms dienoms.

V.Griškevičienė priminė, kad Lietuvos tūkstantmečio minėjimui nacionalinė idėja buvo Valdovų rūmų atkūrimas. Dabar ketinama kurti Tautos namus. O gal jie galėtų būti įvairiuose šalies miestuose?

Vedėjai antrino Šilutės gražinimo draugijos pirmininkas Orestas Lidžius, informavęs, kad pagaliau ir Šilutėje steigiama asociacija „Šilutės bendruomenė“ (praėjusią savaitę įvyko steigiamasis susirinkimas). Ji siekia tautai – Šilutės bendruomenei – išsaugoti „tautos namus“: sugrąžinti politikų ketinamą parduoti senąjį Šilutės muziejų miesto visuomenei ir čia įkurti „Šilutės bendruomenės“ namus. Mat iš visų rajono seniūnijų tik Šilutės miesto gyventojai neturi savo bendruomenės namų. Tokį pasiūlymą asociacija „Šilutės bendruomenė“ teiks Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo programos kūrėjams.

Taigi šilutiškiai ir seniūnijų gyventojai, suskubkite kurti prasmingas valstybės šimtmečio idėjas, jas registruokite svetainėje simtmetis@lrv.lt. Tegu sostinę pasiekia 100 šilutiškių idėjų, skirtų Lietuvos valstybės 100-mečiui.