Spalvingos lėkštės gali būti pavojingos vartotojų sveikatai

leksteValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo bylą pagal Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus Telšių poskyrio (toliau – Inspekcija) pateiktą Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą dėl UAB „Žirginėlis“ pavojingų lėkščių pateikimo į rinką.
 
Vykdydami rinkos priežiūrą Inspekcijos specialistai atliko patikrinimą A. Sermončio firmos „Fesa“ parduotuvėje (Telšės g. 7-5, Telšiai) ir, kilus įtarimui dėl gaminio saugos, atrinko bandymams porcelianinę lėkštę (prekės kodas 10104679, brūkšninis kodas 4771165035140). Šias Kinijoje pagamintas baltos spalvos lėkštes, kurių vidinis paviršius dekoruotas ryškių spalvų saulėgrąžomis, į Lietuvą importavo UAB „Žirginėlis“.
 
Atlikus tyrimus Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje nustatyta, kad pripildžius lėkštę maisto produktais, gaminyje esančių sunkiųjų metalų – švino ir kadmio – migracija į maistą viršija Lietuvos higienos normoje nurodytus leistinus kiekius. Šių gaminių ilgalaikis naudojimas gali turėti toksinį kancerogeninį poveikį vartotojų sveikatai.
 
Atsižvelgdama į gautas išvadas Valstybinė ne maisto produktų inspekcija priėmė sprendimą uždrausti teikti į rinką pavojingas porcelianines lėkštes ir įpareigojo importuotoją – UAB „Žirginėlis – pašalinti pavojingą produktą iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu riziką. Inspekcija surašė Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą, kurį perdavė nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
 
Išnagrinėjusi bylą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Už Produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pažeidimą UAB „Žirginėlis“ skyrė 1800 litų baudą.