Spaudos dieną „Šilutės naujienos“ pasitinka privatizavusios Kuršmarių salą

sala pagrindineSvarbiausias metų įvykis nuo praėjusios Spaudos dienos iki šios Spaudos dienos „Šilutės naujienų“ redakcijai, o taip pat ir Šilutės rajonui, o taip pat ir  Lietuvos Respublikai, o taip pat ir broliškoms šalims, buvo „Šilutės naujienų“ amžiaus  šuolis: iš pirmojo dešimtmečio įšokome į antrąjį. Be to, įšokome į antrąjį tūkstantį – šiandien išleidome 1002 numerį.

Iš anksto planavome 10-uosius jubiliejinius veiklos metus rimtai įprasminti, t.y., investuoti į nekilnojamąjį turtą, pavyzdžiui, įsigyti kokią nors salą.

Kadangi neturime ką investuoti, tai turtą teko pasiimti paprastuoju būdu – užkariauti pasirinktą salą, surengiant dainuojamąją okupaciją ir išlaipinant redakcijos desantą.

Tautai ir pasauliui skelbiame – „Šilutės naujienos“ užkariavo Naujienų sala 16salą,  kuri yra Kuršių mariose, netoli Šilutės rajono, Neringos savivaldybės ir Rusijos Federacijos ribos.

Kadangi į salą, susidariusią iš Nemuno sąnašų, teisių nepareiškė nė vienas iš minėtų trijų teritorinių vienetų, nuo šiol ji priklauso „Šilutės naujienų“ redakcijai. Tai skelbia aukščiausiame karkle iškeltas nuosavybės ženklas.

Vėliau stebėjome, kaip mūsų patirtį bandė perimti Vilniaus meras Artūras Zuokas, bet jam neužteko pajėgumų nusižiūrėtą salą Viduržemio jūroje nusavinti minėtu paprastuoju būdu, kažkodėl siūlė tą salą pirkti…

Naujienų salos užkariavimas įamžintas video ir foto medžiagoje. Tai yra neginčijamas faktas, kuris kurią nors Spaudos dieną bus juridiškai pripažintas.

Post Scriptum: už mūsų Naujienų salą norime padėkoti neakivaizdiniams rėmėjams: Šilutės rajono savivaldybei – kad neatidavė tos Kuršių marių dalies Neringai, Registrų centrui  – kad ši ir kitos „savadarbės“ salos yra niekieno.