Spjūviai paruošti ir Sausio 13-ajai?

titorenko pries grybauskaiteKas galėjo  įtarti, jog purvina informacinė ataka, apie kurią neseniai viešai prabilo Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Daiva Ulbinaitė, iki sostinės ims ristis ir nuo Lietuvos pakraščio. Nuo Šilutės. Ir dar tuo metu, kai Vilniuje vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai renginiai.

Deramo atkirčio melo ir purvo skleidėjai negavo. Atvirkščiai – šilutiškiai nudavė, kad nieko tokio nevyksta. Na, tik priekabi žurnalistė įžvelgė nesamas grėsmes ir nesamą blogį, kur jo nėra. Taikiame 60 žmonių sambūryje Šilutės centre, kuriam leidimą davė policijos komisariatas.

Leidimo prašė ir gavo šilutiškis verslininkas Edgaras Gudas, rajono merės socialdemokratės Daivos Žebelienės šalininkas ir rėmėjas. Jis su keliais bendraminčiais praėjusį ketvirtadienį surengė merės, kuriai opozicija pareiškė nepasitikėjimą, palaikymo mitingą. Į jį gyventojai trečiadienį buvo kviečiami ir Šilutės turguje, kuriam vadovauja socialdemokratas Alfonsas Vanagas.

Bet mitingas buvo išnaudotas ne tik merės, kurios kėdė susvyravo, pagyroms. Jame platintas ir spaudos leidinys, kuriame Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė vadinta ES propagandos ministre ir svetimų šalių patarnautoja. Jai kliuvo už pastangas skatinti Ukrainos eurointegracijos procesus.

Laikraščio tiražą viešai platino vienas iš mitingo oratorių Olegas Titorenko, bet niekas atkirčio jam nedavė. Nei mitingo rengėjai, nei į susirinkusius padėkos kalba kreipęsis vienas savivaldybės Tarybos narys Jonas Purlys.

Šilutės rajono gyventojo O.Titorenko platinamas laikraštis, kuriame mūsų šalies prezidentė, Lietuvos politika, jos Konstitucija ir Europos Sąjunga pristatomi kaip blogio įsikūnijimai, niekam nepasirodė įžeidūs ar grėsmingi. Beje, vedamajame perspėjama, kad Sausio 13-ąją, kuri „labai tinkama“, pasirodys daugiau kompromituojančių žinių, kurios neva vers sunerimti konservatorius.

„Dalia Grybauskaitė buvo paklusni TSRS ideologijos sekėja(…) Bet kas čia nauja? Landsbergis, Razma, Paulauskas ir daug kitų tiesiog persidažė, ir tiek(…) …O kuo dabar Grybauskaitė pavirtusi ir kam tarnauja? Neseniai pademonstruotas visiškas padlaižiavimas Amerikai ir dėl Sirijos, ir dėl Amerikos gigantės Ševron… D.Grybauskaitė iš Amerikos gauna apdovanojimus už gerai atliktas patarnautojos misijas, bet mums, paprastiems žmogeliams, kas iš to? ES ir Amerika žiūri tik savo interesų, o ant mūsų jiems nusi…“, – skelbiama vedamajame.

„Bet mes čia tikrai visi susirinkę prieš Europos Sąjungą, ji Lietuvai nurodinėja, net kaip auklėti vaikus“, – suirzę su žurnaliste kalbėjo mitinge užkalbinti Šilutės tautodailininkai Ismonda ir Julius Katauskai. Ir pridūrė, kad Šilutės merės palaikymo akcija jiems visgi yra svarbesnė.

Gal tai tik sutapimas, kad mitingas vyko pirmąją ES valstybių viršūnių susitikimo Vilniuje dieną, kai Lietuva pirmąkart pirmininkauja Europos Tarybai, atsakingai už Rytų partnerystės programos sėkmę. Bet jame platinta ES ir šalies vadovę žeminanti spauda – vargu ar atsitiktinumas.

Renginio organizatoriai viešai skelbia, jog šis mitingas buvo „ypatingai taikus, tvarkingas ir neturi nei menkiausios sąsajos su ES ar panieka prezidentei“. Atrodo, kad organizatoriai minioje Šilutės centre nenorėjo matyti paramos laiškų V.Putinui ir A.Lukašenkai rašytojo O.Titorenkos, kuris čia atvirai varė priešišką mūsų šalies interesams propagandą.

Į klausimą, kodėl taip daro, „Būkime vieningi“ laikraščio platintojas O.Titorenko žurnalistei ramiai atsakė: „Aš esu už Lietuvą ne Europos Sąjungoje“. Stapimas ar ne, bet V.Putino vieningoji Rusija – taip pat?