Sporto mokykla nebeatstums mergaičių

sporto mokykla vaikai krepsinisPraėjusią savaitę rajono Taryba patvirtino naujos redakcijos Priėmimo į Šilutės sporto mokyklą tvarkos aprašą.

Jos rengėjai teigia, kad dvejus metus galiojęs ankstesnis aprašas nebeatitiko dabartinių aktualijų. Politikams patvirtinus naująjį dokumentą, yra sudarytos lygios galimybės mergaitėms ir berniukams mokykloje užsiimti sportine veikla, bus efektyviau komplektuojamos grupės, sudarytos sąlygos kaimo mokyklų mokiniams užsiimti organizuota sportine veikla.

Tvarkos aprašo pakeitimas buvo svarstomas rajono Sporto taryboje ir buvo pritarta dziudo grupės steigimui Vainuto vidurinėje mokykloje, sunkiosios atletikos grupės steigimui Žemaičių Naumiestyje bei tvarkos aprašo pakeitimams.

Rajono Taryba jau nusprendė, kad dziudo grupė Vainute pradės veikti nuo naujų mokslo metų pradžios. Tokį politikų sprendimą nulėmė tai, kad Vainuto vidurinėje mokykloje jau porą metų vyksta dziudo treniruotės, mokykla yra įsigijusi dziudo imtynėms būtiną tatamį (specialų minkštą kilimą).

Dėl sunkiosios atletikos grupės steigimo Žemaičių Naumiestyje Sporto taryba neprieštarauja, tačiau savivaldybės administracija dar nėra parengusi visų reikiamų dokumentų, neapsispręsta kurios mokyklos bazėje tokia grupė turėtų būti kuriama – vidurinėje ar Žemės ūkio mokykloje.

Pasak rajono Sporto tarybos pirmininko Algirdo Gečo, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis seniūnijos bendruomenės tarybos vardu prašė Švėkšnoje kurti dar vieną lengvosios atletikos grupę. Tačiau Sporto taryba rekomendavo tokios grupės dar nesteigti, o didesnį kiekį vaikų ugdyti Švėkšnos gimnazijos lengvosios atletikos papildomo ugdymo būreliuose.

Yra iniciatyva steigti lengvosios atletikos ieties, disko metikų grupę. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokytojas Bronius Mulskis yra išugdęs ne vieną perspektyvų tokios rungties sportininką. Tačiau tokios grupės steigimui, pasak A.Gečo, trukdo formalumas – gabus kūno kultūros pedagogas B.Mulskis neturi trenerio licencijos.     

Naujajame tvarkos apraše nebebus nurodoma vaikų, priimamų į konkrečias sporto šakų grupes, lytis. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos mergaitėms lankyti visų sporto šakų treniruotes, vykstančias Šilutės sporto mokykloje.

Apraše nebebus nurodyta, kiek grupių bus komplektuojama. Grupių skaičius bus tvirtinamas atskiru Tarybos sprendimu.
Kai kurių mokyklos sporto šakų yra tik po vieną grupę (Švėkšnoje yra tik viena lengvosios atletikos grupė). Iki šiol galiojusio tvarkos aprašo 11 punkte buvo numatyta, kad meistriškumo etapų grupes gali papildyti mokiniai tik iš pradinio rengimo grupių, todėl šio punkto vykdymas tapo problemišku.

Pakeitus tvarkos aprašą, meistriškumo ugdymo grupes galės papildyti mokiniai ne tik iš pradinio rengimo grupių, bet ir kiti, įvykdę testavimo reikalavimus. Grupių komplektavimas bus efektyvesnis.

Numatyta nebekomplektuoti sklandymo sporto šakos grupės, kadangi sklandymo užsiėmimai nevykdomi, o tik apsiribojama aviamodelių, aitvarų kūrimu ir konstravimu. Tokia veikla nesutampa su mokyklos tikslais ir uždaviniais, tačiau yra reikalinga ir galėtų būti vykdoma kaip bendrojo ugdymo mokyklos neformalusis ugdymas. Šie užsiėmimai vyksta Vydūno gimnazijos patalpose, kur yra visos šiai veiklai reikalingos sąlygos ir šioje įstaigoje dirbantis specialistas.

Į Sporto mokyklą priimami 6-19 metų mokiniai, išimtinais atvejais – asmenys iki 21 metų, jeigu šio amžiaus sportininkams vykdomos respublikinės sporto mokyklų varžybos.  Mokiniai gali rinktis šias sporto šakas: baidarių ir kanojų irklavimą, boksą, sunkiąją ar lengvąją atletiką, krepšinį, rankų lenkimą, dziudo imtynes, stalo tenisą.