Sporto plėtrai šiemet skirta 247 tūkst. eurų

Silutes sportasVasario mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta, kiek lėšų iš Savivaldybės biudžeto bus skirta sporto plėtrai.

Numatyta, kad Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa 2016 metais turės 247 000 eurų biudžetą, kurio lėšos bus paskirstytos į dvi dalis: viešajai įstaigai „Šilutės sportas“ remti ir NVO sporto klubų veiklai remti.

Tarybos posėdžiui sprendimo projektą parengusi Savivaldybės jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė Simona Skuodaitė informavo, kad Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos tikslas yra ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti yra iškelti du uždaviniai.

Pirmasis uždavinys – ugdyti ir skatinti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę ar klubinę veiklą. Šį uždavinį įgyvendina VšĮ „Šilutės sportas“, numatęs vykdyti 5 priemones: VšĮ „Šilutės sportas“ darbuotojų samda; sporto bazių renovacija ir išlaikymas; vaikų ir suaugusiųjų futbolo komandų veikla; vyrų krepšinio komandos veikla; rajono pirmenybių organizavimas. Šių priemonių įgyvendinimui 2016 m. skiriama 218 000 eurų.

Antrasis uždavinys – užtikrinti NVO sportinės veiklos organizavimą ir klubinės veiklos skatinimą. Tam numatytos 3 priemonės: NVO sporto klubų veiklos rėmimas; sportinių renginių organizavimas bei dalyvavimas; sportininkų ir sporto trenerių skatinimas. Šių priemonių įgyvendinimui 2016 metais skirta 29 000 eurų.

Pasak S.Skuodaitės, sporto klubai šiuo metu rengia projektus pagal minėtą programą – projektų pateikimo termino pabaiga yra šiandien, kovo 1 d.

Netrukus komisija įvertins visus projektus, paskirstys jiems pinigus ir kovo pabaigoje pateiks savivaldybės Tarybai patvirtinti skiriamą finansavimą.