Statybvietės – ne „karo darbe“ zona!

statybValstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnai šių metų birželio – rugsėjo mėnesiais aktyviai tikrins, kaip statybvietėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, praneša VDI.

Akcija „Statybvietėse – saugus darbas“ vykdoma dviem etapais. Birželio mėnesį ypatingas dėmesys bus kreipiamas į statybvietėse naudojamas kolektyvines apsaugos priemones; rugpjūtį – į asmenines apsaugos bei paaukštinimo priemones. Liepos ir rugsėjo mėnesiais statybvietėse, kuriose nustatytų pažeidimų pašalinimas itin svarbus nelaimių darbe prevencijai, pasirinktinai bus pertikrinama, kaip vykdomos pateiktos rekomendacijos ir reikalavimai VDI inspektorių pateikti atitinkamo akcijos etapo metu.

Statybvietės tikrinamos pagal Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinį klausimyną, kuris paskelbtas viešai, VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt) ir pagal kurį darbdaviai gali nuolat pasitikrinti, ar pakankamai rūpinasi darbuotojų sauga. Siekiant išsiaiškinti, kodėl neįrengiamos, nenaudojamos ar reikiamai neapsaugo darbuotojų nuo kritimo iš aukščio tam skirtos priemonės, atitinkamais tikrinimų etapais taip pat bus pildomos anketos „Kolektyvinės apsaugos priemonės“, „Asmeninės apsaugos priemonės“, „Paaukštinimo priemonės“.

Būtent dėl kritimų iš aukščio dažniausiai ir įvyksta nelaimės statybvietėse. Jas lemia pažeidimai, kai neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos), taip pat ir pačios statybvietės; neužtikrinama darbuotojų, dirbančių aukštyje, sauga. Pavojingos dar dažnai naudojamos savadarbės paaukštinimo priemonės, kurių konstrukcija neatitinka saugų darbą užtikrinančių reikalavimų.

Šie metai vėl patvirtino, kad darbai statybvietėse yra vieni iš rizikingiausių. Dirbdami statybos, statybos remonto ir su jais susijusius darbus šiemet iki birželio pradžios, preliminariais VDI duomenimis, sunkiai sužalota 11 ir žuvo 5 darbuotojai – daugiausiai nei dirbant kitus darbus.

„Tikimės, kad šie inspektavimai paskatins įmonių, padalinių vadovus atidžiau stebėti bei vertinti galimas „pažeidžiamas“ vietas atliekant statybos darbus, ir organizuoti juos taip, kad darbuotojų gyvybei nekiltų grėsmė“, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis. – Kita vertus, darbuotojams taip pat reikėtų priminti, kad jie privalo laikytis saugaus darbo reikalavimų – tokia jų pareiga nurodyta atitinkamame įstatyme.“

Iki šių metų birželio pradžios, preliminariais VDI duomenimis, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai šalies įmonėse nusinešė 23 gyvybes.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.