Steigiant Globėjų centrus, tariamasi su savivalda

 

762 b6043e380403d0203b593f04a51c1d4dSiekiant užtikrinti reikiamą pagalbą vaikams, pagalba turi būti prieinama ir juos globojančioms ar prižiūrinčioms šeimoms – globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynoms. Tuo tikslu visos savivaldybės skatinamos užtikrinti globos centrų funkcijas. Šių globos centrų tikslas – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje bei teikti konsultacinę, psichosocialinę pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti. Lietuvoje jau dabar veikia keletas tokių Globos centrų.

Savivaldybė per Globos centrus galės lengviau koordinuoti globą ar priežiūrą įvairiomis formomis: pas budinčius globotojus, kurie gali priimti vaiką iš krizinės situacijos bet kuriuo metu, laikiną ar nuolatinę globą vaikus globojančiose šeimose, nesusijusius su vaiku giminystės ryšiais (socialinius globėjus), arba susijusius su vaiku giminystės ryšiais (globėjus-giminaičius).

Šie Globos centrai užtikrins, kad tiems, kas globoja vaiką, taip pat ir patiems vaikams būtų teikiama laiku ir profesionali konsultacinė, psichosocialinė ar kita reikiama pagalba. Paslaugas savivaldybėms siūloma pirkti iš nevyriausybinio sektoriaus arba pavesti šią funkciją savivaldybės socialinių paslaugų įstaigai arba kurti jungtinius globos centrus kelioms savivaldybėms. Prireikus savivaldybėje galės veikti ne vienas Globos centras.

„Šią sistemą norime sukurti remdamiesi realiais poreikiais ir jūsų, praktikų, įžvalgomis. Tai labai svarbu norint, kad naujas darinys veiktų darniai ir pagelbėtų kiekvienoje savivaldybėje gyvenantiems vaikams ir šeimoms“, – sakė Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje surengtame seminare, skirtame Globos centrų veiklos klausimams aptarti. Savivaldybių socialinės paramos skyrių ir įstaigų, kurioms numatoma pavesti globos centrų funkcijas, specialistams buvo pristatyta būsima struktūra, teisės aktai, metodikos, nagrinėti kylantys praktiniai klausimai. SADM pristatė ir globos centrų veiklos skatinimo ES paramos lėšomis perspektyvas.