Su 90-uoju jubiliejumi Gardamo ilgaamžį pasveikino ir gandrai

„Amžių praleidau, nesiskundžiau gyvenimu niekada“, - sako Gardamo seniūnijos Dulkiškės kaime gyvenantis Pranciškus Jucius. Rugpjūčio pradžioje 90-ies metų jubiliejų atšventusiam ilgaamžiui gyvenimas sudėliojo likimą, dėl kurio kitas galbūt ir skųstųsi. Tačiau Pranciškus spinduliuoja gerumu, nuoširdžiu rūpesčiu ir tuo šildo savo artimiausius žmones - nuo jaunystės apakusią žmoną, vaikus, anūkus.

Dukra Birutė sakė, kad jos tėčiui reikėtų pastatyti paminklą – toks geras jis savo šeimai.

Simboliška, kad iš Savivaldybės ir seniūnijos atvykusiems svečiams Pranciškų sveikinant su gimtadieniu, į sodybą atskrido keturi gandrai ir nutūpė ant elektros stulpų.

Šildo gerumu

„Žydėjai ir žydėk šioje sodyboje savo tėviškės, kad būtum laimingas vaikų globoje. Sveikatos, Dievo palaimos“, – Pranciškui linkėjo Gardamo šv. Roko parapijos klebonas Raimondas Jonauskas.

Su jubiliejumi pasveikinusi seniūnė Birutė Pocevičienė prisiminė, kad ilgaamžis vaikystėje buvo jos kaimynas, ji draugaudavusi su jo dukromis. Jubiliatui seniūnė linkėjo sveikatos, kad suptų mylimi žmonės, kad dar ilgai galėtų vaikščioti po savo namų aplinką, sodelį ir džiaugtųsi tais metais, kurie skirti Dievo.

Jauniausia Pranciškaus dukra Birutė sakė, kad tėvelis laimingas, nes turi 7 anūkus, 11 proanūkių, 4 vaikus ir mamytę šalimais. Pasak Birutės, tokio gero tėvelio reiktų paieškoti, visą gyvenimą jis rūpinosi akla žmona, vedžiojo ją už rankos. Rūpinosi keturiais judviejų vaikais, kurių mama nematė, tik jautė, glostė rankomis.

Rūpestį bei meilę žmonai Pranciškus rodo ir šiandien: ryte įėjęs į kambarį sutuoktinės paklausė: „Nu mano pumpurėli, ar gersim šiandien vaistukus?“.

„Paminklą jam reikia ne iš akmens, o saulės pastatyti, kad šviestų visiems“, – šiltų žodžių tėveliui negailėjo jauniausia dukra.

Gyvenimas Gardame

Pranciškus kilęs iš Gardamo seniūnijos Tenenių kaimo, augo jis šešių vaikų šeimoje. Šiais metais ilgaamžis palaidojo brolį ir seserį. Iš šešių vaikų jie liko trise – visi ilgaamžiai. Viena sesuo gyvena Sakūčiuose, kita Gardame.

Daug metų Pranciškus dirbo traktorininku, vėliau jau prieš pensiją – santechniku netoli namų buvusioje fermoje.

Visą savo gyvenimą vyras nuoširdžiai rūpinasi žmona Emilija, kuri apako gimdydama pirmąjį jų sūnų. Kol vaikai buvo maži, tvarkytis namuose padėjo uošviai, vėliau Pranciškus išmoko ir pats gaminti valgį, nudirbti kitus darbus.

Iš viso jiedu sulaukė keturių vaikų – Vytauto, Birutės, Pranutės ir Jovitos. Pora sugyveno gražiai, rūpindamasis žmona Pranciškus niekada negalvojo, kad jam sunku. Šeima gyveno ūkiškai, turėjo žemės, laikė gyvulių.

Šiandien sodyboje Dulkiškės kaime kartu su tėvais gyvena sūnus Vytautas, dažnai aplanko dukros.