Su kultūros paveldu susipažįsta pradinukai

vaikams kulturos_paveldasKultūros paveldas, jo vertė ir išsaugojimas dažnas diskusijų objektas mūsų visuomenėje.

Diskutuojant šia tema dažnai prieinama prie išvados, kad pažintis su kultūros paveldu turi prasidėti kuo anksčiau, dar mokykloje, taip ugdant pilietiškas, savo šaknis žinančias ir vertinančias asmenybes.

Siekiant stiprinti kultūros paveldo pažinimą, Šilutės rajono savivaldybė su Šilutės Žibų pradine mokykla įgyvendina tęstinį projektą „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.

Projekto tikslas – užtikrinti galimybę mokiniams su kultūros paveldu susipažinti ne fragmentiškai ekskursijose, bet sistemingai mokymosi proceso metu. Taip pat išmokyti vaikus atskirti, vertinti ir analizuoti kultūros paveldą įvairiais kontekstais. Tai nėra vienų metų projektas, tai galimybė įtraukti daugiasluoksnį paveldo pažinimą į ugdymo procesą.

2015 metais Žibų pradinės mokyklos mokytojos Sigutė Kačinskienė, Daiva Balčytienė ir Vilma Eglynienė kartu su Savivaldybės paveldosaugininke Reda Švelniūte parengė pamokų planą, kuriame numatyta teorinė dalis, kurioje mokiniams pristatoma kultūros paveldo koncepcija, jo rūšys, saugojimo galimybės. Yra ir praktinė dalis, kurios metu vaikai pasirinktoje Šilutės senamiesčio vietoje atlieka įvairias linksmas praktines užduotis, padedančias suprasti ir atrasti kultūros paveldą.   2015 m. Žibų pradinės mokyklos 3 klasių mokiniai išsamiai susipažino su Šilutės Hugo Šojaus dvaro kompleksu. Šiais metais praktinei veiklai buvo pasirinkta Šilutės siaurojo geležinkelio istorija ir dabartinė jo vieta (šiandien čia stovi Žibų pradinė mokykla) bei senoji Vilų gatvė su išskirtine urbanistine aplinka. 2017 m. projekte dalyvauja pirmokai su mokytojomis S.Kačinskiene, D.Balčytiene ir V.Eglyniene bei 2A klasė su mokytoja R.Kriščiūniene.