Su margučiu šventė „Raudonkepuraitė“

Kai šv. Velykos nurieda takais, atkeliauja mažosios vaikų Velykėlės. Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenė balandžio 19 d. šventė mažųjų rytmetį.

Gerą nuotaiką suteikė trys linksmi kiškiai, Tradicijų kiemelyje pasitikę raudonkepuriukus. Velykų nuotaiką įnešė ir kiemelio aplinka – įspūdingo dydžio margučiai, nuotaikingi kiškiai, kiškio „selfi“ siena ir kiti velykiniai personažai.

Šventė prasidėjo kiškių mankšta, dainelėmis, žaidimais apie Velykas, margučių ridenimą, vaikai spėjo mįsles. Šventę užbaigė įstaigos tarybos dovana vaikams – personažas Zuikis Puikis su saldainiais. Direktorė Vidmantė Miliauskaitė-Mencė atlydėjo svečią, pasidžiaugė vaikų nuotaika, šventės akimirkomis.

Po šventinio rytmečio vaikai savo žaidimų aikštelėse ieškojo paslėpto kiškio pyrago, rideno margučius, linksminosi, suposi. Sakoma, kad kuo labiau emocijos paliečiamos vaikystėje, tuo ilgiau atsiminimas išlieka suaugusio atmintyje.

Šventę organizavo Diana Valančienė, Laura Zdanauskaitė – Lazaraitienė, Egidija Žukienė, Valteris Matulis.