Sugriežtino atsakomybę už aplinkos teršimą

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, patikslindamas atsakomybę už aplinkos teršimą.

Kodekso pakeitimuose už aplinkos teršimą numatytos šimtus, o kai kada ir pusantro tūkstančio eurų siekiančios baudos.

Šiuo metu galiojančiame kodekse nustatyta, kad bauda skiriama už transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimą. Priimtomis pataisomis galiojantis teisės aktas yra papildytas, nustatant, kad bauda yra užtraukiama ir už transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrengimų su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimą. Už šį nusižengimą bus baudžiama bauda asmeniui nuo 100 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 500 eurų.

Kodeksas taip pat papildytas nuostata, tai yra nusižengimu, už kurį būtų taikoma bauda. Tai yra transporto priemonių su sumontuotu gamintojo nenumatytu išmetamų teršalų neutralizavimo įrangos veikimui neigiamos įtakos turinčiu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatytą neutralizavimo įrangos veikimą, eksploatavimas. Šis pažeidimas užtrauks asmeniui baudą nuo 300 iki 600 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 750 iki 1 tūkst. 500 eurų.

„Rengti įstatymo projektą paskatino informacija, kad krovininiuose automobiliuose yra įmontuojama nelegali įranga, kuri leidžia nuslėpti į aplinką išmetamų nuodingų dujų kiekį ir už šį nusižengimą nėra nustatytos atsakomybės. Dėl tokios įrangos naudojimo teršiama aplinka, kenkiama žmonių sveikatai, nesumokami privalomi mokesčiai, iškreipiama konkurencija (įrengus tokią sistemą yra mažesnės eksploatavimo išlaidos, t. y. mažesnė paslaugos kaina kitų konkurentų atžvilgiu)“, – sakė vienas pataisų iniciatorių Seimo narys Gintautas Kindurys.