Sugriovę muziejų, statybininkai prašo dar primokėti

Opozicijos politikai, sužinoję, kad Savivaldybės administracija ieško papildomų lėšų Žemaičių Naumiesčio muziejų remontuojančiai bendrovei „Statybos valdymo sprendimai“, ryžosi išsiaiškinti, kodėl išskirtinės sąlygos kuriamos „saviškių“ valdomoms įmonėms. / © silutesnaujienos.lt

Rajono tarybos Kontrolės komitetas, kuriam vadovauja vienas iš opozicijos lyderių Arvydas Jakas, rimtai susidomėjo Žemaičių Naumiesčio muziejaus remonto eiga.

Savivaldybei priklausantį pastatą prieš metus remontuoti ėmėsi UAB „Statybų valdymo sprendimai“. Laimėjusi Savivaldybės skelbtą konkursą, bendrovė sutiko atlikti projektavimo ir remonto darbus už 570 tūkst. litų. Tačiau sutartį pasirašiusi bendrovė, atlikdama darbus, padarė avariją – įlūžo pastato stogas ir dvi perdangos.

Tęsti darbus „Statybų valdymo sprendimai“ apsiėmė tik tada, kai Savivaldybės administracija pasirūpino bendrovei gauti dar beveik 700 tūkst. litų.

Nori skaidrumo

Žinia apie avariją į viešumą nepateko, tačiau savivaldybės vadovai apie įvykį žinojo. Net ir žinodama apie kilusią problemą, administracija neinicijavo jokio tyrimo, nepakvietė ekspertų, kurie nustatytų, dėl kieno kaltės įvyko nelaimė ir kas turėtų prisiimti atsakomybę.

Vasaros pradžioje Savivaldybės administracija parengė rajono Tarybai sprendimo projektą, kuriame politikams pasiūlyta pritarti Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijos II etapui ir teikti 690 tūkst. Lt vertės projekto paraišką asociacijos „Lamatos žemė“ įgyvendinamai strategijai. Teigiama, kad tiek lėšų reikia Savivaldybės ir Žemaičių Naumiesčio bendruomenės pageidaujamam projektui įgyvendinti.

Valdančiosios daugumos ir opozicijos atstovų socialdemokratų – naumiestiškio Antano Kubaičio bei jo bičiulio Alfonso Vanago balsų dauguma tokiam sprendimo projektui Taryboje buvo pritarta, visiškai nepraskleidus neaiškumų uždangos.

A.Jakas, tapęs Kontrolės komiteto pirmininku, dar liepos mėnesį buvo užklausęs Savivaldybės administraciją pateikti informaciją apie mažai kam žinomą ir neaiškią minėto muziejaus pastato rekonstrukcijos darbų eigą.

Tačiau savivaldybės administracija, net praėjus bemaž 2 mėnesiams po užklausimo, nėra pasirengusi kompetentingai atsakyti į klausimus, kodėl muziejaus remontas dabar kainuos daugiau nei dvigubai daugiau ir kas už tai atsakingas?

„Šilutės naujienoms“ A.Jakas sakė, jog galima įtarti, kad rajono vadovas Virgilijus Pozingis, savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė ir jos pavaduotojai dangsto kaltuosius ir neprincipingai elgiasi įvykusios avarijos atveju. Jo nuomone, taip elgiamasi, nes muziejaus pastato atnaujinimo darbus atlieka bendrovė „Statybų valdymo sprendimų“, vadovaujama rajono Tarybos nario „darbiečio“ Dariaus Soščekos. Šios bendrovės savininkas yra valdančiosios koalicijos pagrindinis ramstis Saulius Stankevičius.

Muziejaus pastate remontai vyksta toliau, nes Savivaldybės administracija pasistengė statybininkams parūpinti dvigubai daugiau lėšų, nei planuota pirminiame etape.Muziejaus avarija.Kontrolės komitete opozicijos politikai iškėlė daug klausimų dėl nuslėptos avarijos muziejaus remonto metu ir pastangų dosniai aprūpinti statybininkus papildomu finansavimu.

Adminstracija nesuprato?

Kontrolės komiteto posėdžio metu paskelbus klausimą apie Žemaičio Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos eigą, atrodė, kad savivaldybės administracijos vadovai sutriko.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis komiteto nariams pareiškė, kad administracija nesuprato A.Jako pateikto paklausimo.

Kol R.Ambrozaitis su Kontrolės komiteto nariais aiškinosi, ką norima sužinoti apie muziejaus rekonstrukciją, administracijos direktorė I.Vasiljevienė išėjo iš posėdžio. Po kelių minučių ji sugrįžo kartu Savivaldybės Ūkio skyriaus vadovu Sigitu Šepučiu, kuris vykdė minėtos rekonstrukcijos darbų priežiūrą.

S.Šeputis išsisuko neįvardijęs, kas turėtų prisiimti atsakomybę už statybos avariją Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastate.Kas atsakingas?

S.Šeputis politikams papasakojo apie muziejaus pastato remonto pradžią ir įvykusią avariją. Jis aiškino, kad dabar vyksta II remonto darbų etapo ir I etapo darbai kartu, nes po avarijos pasikeitė darbų technologiniai ryšiai – neatstačius stogo ir perdangų konstrukcijų neįmanoma atlikti vidaus remonto. Tačiau pasakodamas apie remontą, S.Šeputis vengė esminių paaiškinimų apie avarijos priežastis ir atsakomybę.

Tarybos narys Š.Laužikas klausė, kas konkrečiai vykdė I etapo remonto darbų projektavimą, ar prieš projektavimą buvo atlikta pastato konstrukcijų ekspertizė?

S.Šeputis kalbėjo, kad ir projektavimo, ir remonto darbai buvo patikėti bendrovei „Statybų valdymo sprendimai“. Kadangi ji pati turėjo atlikti pastato vidaus patalpų kapitalinį remontą, niekam nekilo minčių, kad reikia atlikti ekspertizę.

Tačiau šis nekonkretus atsakymas išprovokavo daugiau klausimų. Ar projektuojant ir remontuojant senus pastatus įprastai yra daromos ekspertizės? S.Šepučiui teko patvirtinti, kad dažniausiai tokios ekspertizės atliekamos.

Vėliau S.Šepučiui teko prasitarti ir apie tai, kad „Statybų valdymo sprendimai“ buvo pasamdę projektuoti muziejaus rekonstrukciją saviškę bendrovę – „TS Projects“. Daugeliui žinoma, kad ir šios bendrovės savininkas yra Tarybos narys S.Stankevičius.

Komiteto nariams šį kartą taip ir liko neatsakyta į klausimą, kas atsakingas, kad be pastato konstrukcijų ekspertizės buvo atliekami projektavimo darbai ir pradėtas remontas, pasibaigęs avarija.

Politikai, išklausę netikslių paaiškinimų apie muziejaus pastato remonto darbų projektavimą ir vykdymą, pareikalavo į visus komiteto posėdžio metu pateiktus klausimus atsakyti raštu.

Papildomai mokėti – absurdas

Svarstant šį klausimą iškeltos prielaidos, kad už remonto metu įvykusią avariją atsakomybę turėtų prisiimti UAB „Statybų valdymo sprendimai“, nes pasisamdžiusi savą remonto darbų projektuotoją nesivargino atlikti pastato konstrukcijų ekspertizę.

Tarybos narys Algirdas Balčytis pasipiktinęs vadino šią situaciją absurdu. Anot A.Balčyčio, apie II etapo remonto darbų užmokestį neturėtų būti nė kalbos. Kolegoms jis dėstė sarkastišką pavyzdį: „Pasikviečiu statybininką, kad jis man suremontuotų garažą.

Tas žioplys remontuodamas jį sugriauna ir dar paprašo pinigų naujam garažui pastatyti… Ar ne absurdas?“

A.Jakas svarstė, kad po tokio precedento ir kiti statybininkai gali avarijų pretekstu padvigubinti užsakymų sumas. Jis mano, kad Savivaldybės administracija į „Statybų valdymo sprendimų“ veiklą žiūri atlaidžiai, nes ta įmonė priklauso valdančiosios koalicijos politikui S.Stankevičiui.{jcomments on}