Sukurta utopija – iš Savivaldybės biudžeto dalinti beprocentes paskolas

FONDAS VERSLUIMero pavaduotojo Vaido Pavilonio vadovaujama darbo grupė naujiems Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo (fondas) nuostatoms parengti jau pasiekė pirminį darbo rezultatą. Darbo grupė sukūrė nuostatų esminius punktus, kuriais vadovaujantis būtų galima skirstyti fondo lėšas.

Fondo nuostatuose yra ir įdomi naujiena: darbo grupės nariai numatė galimybę Savivaldybei perimti banko funkciją – iš fondo lėšų dalinti verslininkams beprocentes paskolas!

Darbo grupės nariai du trečdalius posėdžių laiko praleido svarstydami utopinį klausimą – kam ir kaip duoti kreditus? Grupės vadovas V.Pavilonis, organizavęs posėdžių darbą, nei pats nenutuokė, kad Savivaldybė – ne bankas, nei nematė reikalo pasikonsultuoti su Savivaldybės juristais, ar tokios finansinės paslaugos Savivaldybei leidžiamos.

Rengė verslui palankius nuostatus

Esminis Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo tikslas – skatinti ir remti darbo vietų kūrimą. Į fondą patenka dalis Savivaldybės biudžeto lėšų, gautų pardavus privatizuotinus objektus.

Suburta darbo grupė turėjo parengti naujus fondo lėšų skirstymo nuostatus, nes pastaruosius kelerius metus iš šio fondo verslininkai nebegaudavo jokios paramos. Pinigus Savivaldybės administracija panaudodavo savo skoloms užkaišioti.

Darbo grupės nariai tikslino formuluotes, kad fondo parama gali būti teikiama tik smulkiems verslininkams, kuriantiems naujas darbo vietas, taip pat įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti ir paramos prašančios įmonės paimtos paskolos palūkanoms kompensuoti, kai kreditas paimtas darbo vietai įsteigti.

Nauji nuostatai bus pateikti tvirtinti rajono Tarybai, kai juos patikrins Savivaldybės Juridinis skyrius.

Sugalvojo dalinti kreditus

Darbo grupė – vicemeras V.Pavilonis, rajono Tarybos nariai Vytautas Laurinaitis, Darius Sosčeka ir Alfonsas Vanagas bei verslininkai Edmundas Jurjonas, Virginija Vaitiekienė ir Edgaras Gudas – dviejuose posėdžiuose daugiausia laiko skyrė svarstydami, kaip fondo nuostatuose įtvirtinti galimybę smulkiesiems verslininkams teikti beprocenčius kreditus.

Tokia idėja darbo grupės nariams kilo prieš porą savaičių. Jų nuomone, beprocentėmis paskolomis galėtų būti paremti tie verslininkai, kurie steigia naujas darbo vietas, arba asmenys, kurie pradeda kurti savo verslą.

Darbo grupės nuomone, vieną naują nuolatinę darbo vietą įsteigęs smulkusis verslininkas galėtų pretenduoti iš Savivaldybės gauti iki 5000 litų beprocentę paskolą (pagal pareiškėjo pateiktą verslo planą). Tokiai paskirčiai vienam verslininkui galėtų būti suteikta iki 20 tūkst. litų beprocentinė paskola.

Antradienį diskutuojant apie tokių paskolų suteikimo galimybę, grupės pirmininkas V.Pavilonis gavo klausimą, ar jis per dvi savaites, kai darbo grupėje kilo beprocentinių paskolų dalijimo idėja, pasikonsultavo šiuo klausimu su Savivaldybės teisininkais? Argi Savivaldybė gali dalinti paskolas, t.y., imtis Lietuvos banko licencijuotos veiklos?

Vicemeras nepaisė pastabos ir tęsė su kolegomis keistas diskusijas, teigdamas, kad darbo grupės reikalas – parengti fondo nuostatų projektą, o tada tegu teisininkai taiso.

Mero pavaduotojo nuomonę palaikė darbietis D.Soščeka, kuris tvirtino girdėjęs, jog viena Lietuvos savivaldybė remia verslininkus beprocentėmis paskolomis.

Taigi visa darbo grupė ilgai gaišo laiką diskutuodami, kaip iš fondo galės dalinti beprocentes paskolas, netgi kūrė galimas kredito davimo sutarties tarp Savivaldybės administracijos ir verslininkų sąlygas.

Ar Savivaldybė – bankas?

„Šilutės naujienos“ nepasididžiavo ir Juridiniame skyriuje pasitikslino, ar Savivaldybės fondo nuostatuose gali būti numatyta galimybė teikti kredito paslaugas?

Juridinio skyriaus vedėjas Arvydas Bielskis, kurio kabinetas maždaug už dvidešimt žingsnių nuo vicemero V.Pavilonio kabineto, sakė, kad jau susipažino su darbo grupės parengtu Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų projektu. Jis teigė, kad privalės darbo grupei grąžinti nuostatus svarstyti iš naujo.

Pasitvirtino „Šilutės naujienų“ abejonė, kad Savivaldybė galėtų remti verslą, dalindama beprocentes paskolas.

A.Bielskis sakė, kad joks įstatymas nenumato galimybės Savivaldybės administracijai ar rajono Tarybai imtis komercinių paslaugų, juolab dalinti kreditus iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Jis minėjo, kad 2008 m. jau yra buvęs precedentas, kad teismo sprendimu vienai savivaldybei buvo uždrausta panaši veikla.

Taigi tikrai nepavyks beprocentiniais kreditais išdalinti Savivaldybės biudžeto pinigų – Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo lėšų, kad ir kokius kilnius tikslus turi darbo grupės nariai.

Kas valdys fondą?

Darbo grupė vieningai sutarė, kad reikia naikinti 2009 metais papildytų fondo nuostatų punktą, jog nesant poreikio, fonde sukauptos lėšos gali būti naudojamos dar ir Savivaldybės skoloms mokėti, jei tam pritaria rajono Taryba. Nuo 2009 metų fondo lėšos buvo tik tam ir naudojamos. Todėl smulkieji verslininkai prarado mažiausiai 537 tūkst. litų fonde sukauptų pinigų, kuriuos būtų galėję gauti verslui skatinti.

Taigi naujųjų nuostatų projekte užkirsta galimybė Savivaldybei mažinti skolas iš fondo lėšų – per metus nepanaudoti fondo likučiai bus perkeliami į kitų metų fondą ir turės atitekti verslui.

Svarstant klausimą, kas galėtų sudaryti fondo valdybą, darbo grupės narių nuomonės išsiskyrė. Sutarus, kad valdybą, kuri priimtų ir spręstų verslininkų paraiškas paramai gauti, turėtų sudaryti 4 savivaldybės Tarybos nariai, 3 Savivaldybės administracijos atstovai, kilo pasiūlymas į fondo valdybą įtraukti dar porą verslo atstovų.

E.Jurjonas ir A.Vanagas siūlė, kad vienu iš kandidatų į minėtą valdybą galėtų būti verslo informacijos centro organizatorius verslininkas E.Gudas ir netgi politikas, statybinės bendrovės direktorius D.Soščeka.

Tačiau tokie pasiūlymai nepatiko mero pavaduotojui V.Paviloniui ir politikui V.Laurinaičiui. V.Laurinaitis abejojo, pagal kokius kriterijus į fondo valdybą būtų įtrauktas vienas ar kitas verslininkas. Verslininkų atstovo išrinkimas į fondo valdybą palengvėtų, jeigu rajone veiktų verslininkų asociacija ir ji deleguotų savo atstovą.

Darbo grupės nariai išsiskirstė vildamiesi, kad jų parengti Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatai rajono Tarybą pasieks dar šį pavasarį.

Silutes naujienu LOGO