Sunkių ir mirtinų nelaimių darbe vis daugiau

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) per 9 šių metų mėnesius gauti 37 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 97 pranešimai apie įvykius, kurių metu sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai.

Jau daug metų Lietuvos nelaimingų atsitikimų darbe statistikoje pirmauja statybos darbai.

2020 m. per tokį pat laikotarpį buvo gauti 29 pranešimai apie mirtinus įvykius darbe, ir 96 apie įvykius, kurių metu sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. T.y., mirtinų nelaimių darbe šiemet padaugėjo 8 atvejais, o sunkių – 1 atveju.

VDI informuoja, kad per 3 šių metų ketvirčius daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimių darbe įvyko: statybos (7 mirtini ir 23 sunkūs), apdirbamosios gamybos (7 ir 18), transporto ir saugojimo (7 ir 13), žemės ūkio (6 ir 8) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto priemonių remonto (3 ir 7) įmonėse. Po keletą skaudžių nelaimų darbe įvyko miškininkystės (2 mirtini ir 3 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos, kasybos, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo įmonėse. Būta nelaimių ir profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje.

Daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimių darbe šiemet įvyko darbuotojams nukritus iš aukščio – žuvo 7 darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 34 darbuotojų sveikatai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik statybininkai, bet ir transporto ir saugojimo bei žemės ūkio įmonėse dirbantys žmonės. Dar darbuotojai buvo mirtinai traumuoti užvirtus gruntui iškasose, apsinuodijus dujomis srutų rezervuare (vieno įvykio metu žuvo 3 darbuotojai), virstant nupjautam medžiui, įjungus montuojamą įrenginį, užkritus sunkiam daiktui, prisilietus prie elektros srovės bei kitomis aplinkybėmis. Visi šie veiksniai sąlygojo 18 darbuotojų žūtis.

Nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių šiemet, sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, netinkamas darbų organizavimas. Daugiau nei šeštadalis nelaimių įvyko, kai darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir rizikavo savo gyvybe.

Per 3 šių metų ketvirčius darbe žuvo 4 neblaivūs darbuotojai, dar 2 neblaiviems buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Pernai per tą patį laiką įvyko dvi sunkios nelaimės, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.