Suremontuoti lopšelių-darželių pastatai taupys energiją

home-renovation-permits-e1300163963505Šilutės rajono savivaldybės tarybos pritarimo reikia Savivaldybei teikiant dviejų darželių remonto projektus ES struktūrinei paramai gauti.

Parengti Šilutės lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ ir lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ pastatų renovavimo projektai.

Pastarajame darželyje planuojama remontuoti tą pastato dalį, kurioje veikia Šilutės dienos paslaugų centras.

Projektui „Šilutės lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas“ įgyvendinti reikės 247,6 tūkst. litų, prašoma paramos suma iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – apie 210,5 tūkst. litų. Trūkstamą dalį – 37,1 tūkst. litų – pridės valstybės biudžetas. Savivaldybės biudžeto lėšų vykdant projektą nereikės.

Darželį numatyta suremontuoti per dvejus metus.

Pasak Savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos Dianos Benkunskienės, įgyvendinus projektą bus sumažintos pastate suvartojamos energijos sąnaudos, nes bus apšiltintas stogas, atitvarai, cokolis.

Projekto „Šilutės dienos paslaugų centro, esančio „Raudonkepuraitės“ lopšelyje – darželyje pastato sutvarkymas“ sąmatinė vertė – 344,1 tūkst. litų. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų prašoma apie 292,5 tūkst. litų, o Šilutės rajono savivaldybės administracijai tektų skirti per 51,6 tūkst. litų.

Šis projektas būtų finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Darbus atlikti irgi numatyta per 2 metus.

Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas teigia, kad įgyvendinus projektą bus apšiltintos išorinės atitvaros (lauko sienos, cokolis, stogas), pakeista elektros instaliacija, įrengtas grindinis šildymas.

Šilutės dienos paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas suteiktų galimybę teikti kokybiškesnes socialines paslaugas.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas ir toliau užtikrintų Šilutės miesto socialinės rizikos vaikų saugumą, užimtumą laisvu po pamokų metu, padėtų spręsti vaikų ir jų šeimų socialines problemas, padėtų prisitaikyti prie nuolatinių socialinių ir ekonominių pokyčių valstybėje krizės metu, pagal galimybes mažintų socialinę atskirtį.