Susitiko su etiketo ekspertu A.Lydeka

alumni klubas lydekaAleksandro Stulginskio universiteto absolventų Alumni klubas visiems savo skyriams, įkurtiems įvairuose Lietuvos miestuose, pateikė malonią dovaną – susitikimus su etiketo ir elgesio protokolo ekspertu, LR Seimo nariu Arminu Lydeka.

ASU Alumni klubo Šilutės skyriaus nariai išklausė įdomių patarimų, kaip priimti svečius, kaip rengti asmeninius ir dalykinius pobūvius, kaip sveikintis, kreiptis ir išreikšti pagarbą kolegoms ar aukštesnio rango asmenims darbovietėje ir laisvalaikio metu, kokia turi būti vyrų ir moterų dalykinė apranga ir t.t.

Susitikime dalyvavo jo organizatorius ASU Alumni klubo prezidentas Jonas Varkalys, kuris kartu su svečiu parlamentaru ir Šilutės skyriaus pirmininku Rimantu Liatuku pasveikino į Šilutės skyrių primtus naujus narius.

Alumni klubo Šilutės skyrius išrinko atstovus (įgaliotinius) dalyvauti ASU Alumni klubo visuotiniame narių suvažiavime, kuris šiadien vyksta Aleksandro Stulginskio universitete.

Po suvažiavimo šilutiškiai planuoja aplankyti 40-tą kartą universitete rengiamą tarptautinę žemės ūkio parodą „Ką pasėsi… 2015“.