Susitiko Vokietijos ir Žemaičių Naumiesčio kolpingiečiai

© silutesnaujienos.ltŽemaičių Naumiestyje įvyko Vokietijos Kolpingo draugijos narių susitikimas su vietos bendruomenės kolpingiečiais.

Vakaronė pradėta žinomais Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu…“. Šios ir kitos įžymių lietuvių poetų eilės, išverstos į vokiečių kalbą ir skambėjusios susitikimo metu, padėjo sukurti šiltą ir atvirą bendravimo atmosferą.

 Vokietijos partneriai domėjosi, ką nuo paskutinio pasimatymo pavasarį nuveikė Žemaičių Naumiesčio Kolpingo šeimos nariai. Skaidrėse pademonstruotas projekto „Darbas su bendravimo problemų turinčiais vaikais“ įgyvendinimas. Projektui vadovavo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tikybos mokytoja Virginija Rupainienė, šį projektą pristačiusi ir respublikiniame konkurse, kur laimėjo I vietą. Už laimėtą konkursą ji apdovanota piligrimine kelione į Italijos sostinę Romą ir Vatikaną.naumiestis kolpingo seima muzikantai

Į Italiją mokytoją ir jos mokinius lydėjo vienas brolijos vienuolių. Kelionėje visą savaitę grupe rūpinosi kiti broliai. Iš visų nuostabių dalykų, kurių mokiniai patyrė Italijoje, didžiausią įspūdį paliko bendravimas su vienuoliais. Atsisveikinimo ašaros, šilti apsikabinimai, gilus dvasinis artumas išliks atmintyje visam gyvenimui. Jaunuoliai, dalyvavę šioje kelionėje, apie patirtus įspūdžius pasakojo su didžiuliu entuziazmu.

Ypač daug gerų žodžių nusipelnė Žemaičių Naumiesčio Kolpingo šeimos pirmininkė mokytoja Danguolė Naujokienė. Jos dėka vyksta kasmetiniai vokiečių ir lietuvių susitikimai. Vokiečių Kolpingo šeimos nariai atveža dovanų ir piniginių lėšų, kurios naudojamos projektams kurti, muzikos instrumentams, užsiėmimų priemonėms pirkti, kelionėms.

Vokietijos partneriams buvo įdomu sužinoti apie įvairiapusę Lietuvos kolpingiečių veiklą. Jie išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas nenutrūks ir ateityje.
Kai kurios vokiečių kolpingiečių šeimos  neteko savo artimųjų, valandėlė buvo skirta ir jų atminimui.

Jau 5 metai dalyvauju Kolpingo šeimos renginiuose ir kas kartą grįžtu iš jų dvasiškai pakylėta. Nuostabu, kad yra dvasingų jaunuolių, kurie savo laisvą laiką, žinias, patyrimą atiduoda jaunesniems vaikams, stokojantiems aplinkinių supratimo ir žmogiškos šilumos.

Lionė NOREIKIENĖ,
Šilutės ŽŪM vokiečių kalbos mokytoja, vertėja