Suskaičiavo populiariausius naujagimių vardus

 naaujgaimiaiBirželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga Lietuvos statistikos departamentas pateikia statistinę informaciją apie Lietuvos vaikus.

2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 510,4 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus ir jie sudarė 17,9 proc. visų šalies gyventojų. Berniukų buvo 13,1 tūkst. daugiau negu mergaičių.

Daugiau nei 740 berniukų pavadinti Lukais ir Matais

2016 m. gimstamumas šiek tiek sumažėjo – gimė 852 (2,7 proc.) kūdikiais mažiau nei 2015 m. – iš viso 30,6 tūkst. Berniukų gimė 15,8 tūkst., mergaičių – 14,8 tūkst.

2016 m. gimė 379 dvynukų poros, 7 šeimos susilaukė trynukų. Pirmagimiai sudarė beveik pusę (47 proc.) visų gimusiųjų, antragimiai – 37,7 proc., trečiais vaikais šeimoje gimusieji – 10,9 proc., šeštaisiais ir paskesniaisiais – 0,8 proc.

2016 m. mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Emilijos, Viltės, Gabijos, Liepos ir Austėjos vardai, berniukams – Dominyko, Luko, Mato ir Jokūbo.

Daugiau pradinukų, mažiau gimnazistų

2016-2017 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 330,9 tūkst. mokinių, arba 4,3 tūkst. (1,3 proc.) mažiau nei 2015-2016 mokslo metais. Per metus pradinukų padaugėjo 3,7 tūkst. (3,3 proc.), o gimnazistų sumažėjo 3,7 tūkst. (3,7 proc.).

Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių, išskyrus pradinukus, mažėja, tačiau ikimokyklinio ugdymo įstaigose – daugėja. 2016 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdoma 116,8 tūkst. vaikų, arba 1,2 tūkst. (1,1 proc.) daugiau nei 2015 m.

2016-2017 mokslo metų pradžioje 19,8 tūkst. mokyklinio amžiaus vaikų (7-17 metų) nesimokė mokykloje. Per penkerius metus (nuo 2012-2013 mokslo metų) tokių vaikų skaičius išaugo 4 tūkst., arba 26,2 proc. Didžiausia (75,3 proc.) dalis mokyklinio amžiaus vaikų nesimokė mokykloje, nes buvo išvykę iš šalies, 11,8 proc. – dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių.

2016 m. 102,4 tūkst. mokinių lankė neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas – menų, muzikos, sporto ir kt. Kaip ir ankstesniais metais, populiariausios buvo sporto (37,6 proc. visų lankančiųjų neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas) ir muzikos (24,7 proc.) mokyklos. Išaugo mokinių susidomėjimas informacinėmis technologijomis ir technine kūryba – 2016 m. šios krypties neformaliojo ugdymo mokyklas pasirinko atitinkamai tris ir du kartus daugiau mokinių nei 2015 m.

2016 m. veikė 1183 vaikų vasaros stovyklos, kuriose poilsiavo 42,7 tūkst. vaikų ir dirbo 7 tūkst. profesionalių darbuotojų.

Nuo smurto galimai nukentėjo 2 474 vaikai

Visoje Lietuvoje socialinės rizikos šeimose (9676) 2016 m. pabaigoje gyveno 18,8 tūkst. vaikų ir, palyginti su 2015 m., jų skaičius sumažėjo 1,5 proc. Beveik pusė (46 proc.) vaikų augo šeimose, kurioms trūksta socialinių įgūdžių, 42 proc. – su girtaujančiais, psichotropines medžiagas vartojančiais tėvais.

2016 m. padidėjo smurto atvejų prieš vaikus skaičius – nuo smurto galimai nukentėjo 2474 vaikai, tai 896 vaikais, arba 56,8 proc., daugiau nei 2015 m.

Maždaug trečdalis (64 proc.) nuskriaustų vaikų galimai patyrė psichologinį smurtą, 33 proc. – fizinį, 3 proc. – seksualinį. Mergaitės dažniau patyrė seksualinį smurtą, o berniukai – fizinį.

2016 m. padaugėjo dingusių vaikų – buvo paskelbta 2209 vaikų paieška, tai 161 vaiku (8 proc.) daugiau nei 2015 m. Dauguma (73 proc.) ieškomų vaikų buvo 15-17 metų amžiaus.

Pranešime naudoti Lietuvos statistikos departamento, VĮ Registrų centro, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos,