Svarbu žinoti kiaulių laikytojams

kiauliu marasŠilutės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr.B1-806 „Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos ir padarinių šalinimo“ privalu kiaulių laikytojams teisės aktų nustatyta tvarka registruoti, ženklinti, deklaruoti kiaules bei laikytis biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose, pranešti veterinarijos gydytojui ar Šilutės VMVT (Ramučių g.14, Šilutė) apie nugaišusias kiaules.

Šilutės VMVT primena, kad didieji kiaulių laikytojai, laikantys virš 10 vnt. kiaulių, iki 2015 m. lapkričio 1 d. privalo parengti ir pristatyti biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymo (RVASVT) programą. Kiaulių laikytojai, laikantys iki 10 vnt. kiaulių savo reikmėms, kiaulių laikymo patalpą ar valdą turi būti aptvėrę tvora, prie įvažiavimo įsirengę vartus, kad nepatektų bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai, prie įėjimų į kiaulių laikymo vietą turėti dezinfekcinius kilimėlius užpildytais dezinfekcinėmis medžiagomis, kad lankytojai ar darbuotojai negalėtų jų išvengti. Tai reikia padaryti iki 2015 m. lapkričio 1 d. Taip pat reikalavimuose numatyta, kad kiaulių laikytojai gali šerti tik termiškai apdorotais pašarais ir šių metų derliaus pakratai, t.y. šiaudai, naudojami tik jei buvo laikyti saugyklose ne trumpiau kaip 90 d.

Svarbu žinoti, kad nustačius, jog laikytojai netaiko biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose, tai jie: baudžiami administracine tvarka (įspėjimas arba 57 eurų bauda), kiaulių užkrečiamosios ligos atveju negaus kompensacijos už nugaišusias ir sunaikintas kiaules bei negaus Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos finansinės paramos.

Įtarus ligą, informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40 403, tiesiogiai kreiptis į Šilutės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba telefonais 8 441 62285, 62286, 62287 mob. 8 682 41027 arba pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

Prašome kreiptis esant klausimams ir dėl atmintinių apie biologinio saugumo priemones į seniūnijas, privatų veterinarijos gydytoją ir (ar) Šilutės VMVT (Ramučių g.14, Šilutė).

Kita informacija gyventojams

Prasideda laukinių gyvūnų rudeninė vakcinacija nuo pasiutligės. Pirmieji vakcinacijos darbai prasidėjo nuo Klaipėdos oro uosto. Vakcinos bus mėtomos tik pasienyje su kaimyninėmis šalimis -Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Lenkija ir Baltarusija.

Šilutės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja gyventojus, kad, radus jaukus su pasiutligės vakcina, jų negalima liesti. Jeigu jaukai aptinkami prie gyvenamųjų namų, reikia nedelsiant pranešti Šilutės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kurios specialistai atvyks jų paimti. Naminiams gyvūnams šie jaukai nepavojingi, tačiau perdozavus galimos komplikacijos.