Svarbus priminimas statytojams

1109610 43756902Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) primena statytojams apie Statybos įstatyme nustatytą prievolę informuoti apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Šis reikalavimas netaikomas tik statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

Statytojai, gavę statybą leidžiantį dokumentą, skuba įgyvendinti statytojo teises, o pareigas dažnai pamiršta.

VTPSI, siekdama gauti statybos valstybinei priežiūrai vykdyti reikalingą informaciją apie pradėtą ypatingų ir neypatingų statinių statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) ir statybos dalyvių veiklą, ragina visus statytojus, dar neįvykdžiusius minėtos prievolės, tai padaryti kuo skubiau ir įsipareigoja statytojams, pateikusiems pranešimus iki 2013 m. birželio 15 d., už vėlavimą teisės aktų numatytų poveikio priemonių netaikyti.

Pranešimą apie rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų pasamdymą galima pateikti nuotoliniu būdu, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt.

Neturintys galimybės informaciją pateikti  internetu asmenys tai padaryti gali VTPSI pateikdami raštą, kuriame turi nurodyti duomenis apie:

    – rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę, atestato numerį; pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

    –  pagrindinių statybos sričių vadovus: vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

    – statytoją: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę;

    – statybą leidžiantį dokumentą: išdavusio subjekto pavadinimą, išdavimo datą ir numerį.

Po birželio 15 d. bus organizuojami tiksliniai reidai, siekiant išsiaiškinti pareigų nevykdančius statytojus, kuriems grės nemaži finansiniai nuostoliai.

Už informacijos apie rangovo pasamdymą, taip pat apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą nepateikimą arba pateikimą nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų Administracinių teisės pažeidimų kodekse (1596 straipsnis) numatyta bauda nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.