Svarstomi Šilutės Garbės ambasadoriaus rinkimų nuostatai

Šilutės politikams pateiktas svarstyti klausimas dėl Šilutės krašto Garbės ambasadoriaus rinkimų nuostatų. Jau numatytos ir dvi kandidatūros į šią garbią nominaciją – užsienio valstybėse gyvenantys šilutiškiai.

Klausimą svarstant rajono taryboje, kai kurie politikai sakė, jog šis klausimas yra šiuolaikiškas ir keliamas laiku, jį jau reikia svarstyti.

Siekis burti į užsienį išvykusius lietuvius, skatinti juos prisidėti prie gimtojo krašto gyvenimo kuriant ekonominę, socialinę, kultūrinę gerovę, skleidžiant gerąją žinią apie gimtinę. Taip pat skatinti emigravusius lietuvius grįžti į tėvynę, kurtis ir dirbti čia – tai vis projekto „Globalūs regionai“ tikslai, prie kurio yra prisijungusi ir Šilutės r. savivaldybė.

Projektas parengtas Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva, o bene aktyviausiai šioje srityje pasireiškia tauragiškiai. Todėl reikalingi Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai.
Savivaldybės tarybos nariams naujovę pristatanti Tarybos ir mero sekretoriato atstovė ryšiams su visuomene Giedrė Grygelytė sako, jog tikėtina, kad ateityje galėtų steigtis ir Garbės ambasadorių klubai. Krašto Garbės ambasadoriai būtų tie asmenys, per kuriuos šilutiškiams būtų lengviau rasti kontaktus ir bendrauti su į užsienį išvykusiais kraštiečiais.

Nuostatuose nurodyta, kad Garbės ambasadoriaus vardas gali būti suteikiamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiams, aktyvią veiklą vykdantiems turizmo, investicijų pritraukimo, kultūros, sporto, socialinės plėtros ir kitose srityse. Tiems, kurie atstovautų Šilutei, garsintų jos vardą, bendradarbiautų ir dalintųsi savo patirtimi bei ryšiais įgyvendinant įvairius Šilutės savivaldybės projektus ir iniciatyvas. Jie taip pat padėtų užmezgant ryšius su užsienio valstybių savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis institucijomis.

Ambasadoriaus vardas būtų suteikiamas Savivaldybės mero potvarkiu. Siūlymą dėl ambasadoriaus vardo suteikimo gali teikti Tarybos politikai, krašto asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, įstaigos, įmonės, bendrovės, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Turėtų būti pateikta trumpa kandidato biografija, asmeniniai pasiekimai, įvertinimai ir nuopelnai garsinant Šilutės vardą užsienyje.

Ambasadoriui būtų įteikiamas Savivaldybės specialus ženklas, kuriame pavaizduotas savivaldybės herbas, įrašyta „Ambasadorius“ ir „Globali Šilutė“ bei pažymėjimas.

Pasak G. Grygelytės, jau yra numatyti du kandidatai, šiuo metu užsienio valstybėse gyvenantys šilutiškiai.

Garbės ambasadoriaus veikla yra savanoriška, nemokama. Nustatyta, kad šio vardo galima ir netekti, atsisakyti.