Sveiki sulaukę šv. Velykų!

zuikiaiŠiemet viskas, ko labiausiai laukiame, ateina kartu: saulutė, glostanti žiemos nubalintus mūsų veidus; šiluma, pamažu, po mažą lašelį įsismelkianti į mūsų kūnus; paukščiai, grįžtantys į savo namus ir savo klegesiu tvirtinantys, kad čia – visų geriausia, kad ne kur kitur, o mūsų medžiuose ir virš mūsų stogų saugiausia auginti vaikus; gaivi beržų sula, pripildanti mus Motinos Žemės stiprybės, ir Dievo prisikėlimo šventė – mūsų sielų, vilties ir dieviškos palaimos diena.

Tikėkime, kad su saule ir gyvybės atgimimu sušils ir mūsų širdys, nušviesdamos kasdienybę gerumo, artimo meilės, gražių darbų šviesa. Tegul tai, ko mus moko ir įkvepia tikėjimas, tampa mūsų gyvenimo tikrove.

Su šv. Velykom!

Redakcija