Švėkšniškiai aptarė „Tėviškės“ veiklą ir prisiminė išėjusiuosius

sveksna teviske kalba simkuvieneKas dveji metai švėkšniškių draugija „Tėviškė“ draugijos narius kviečia į ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. Tokia konferencija surengta penktadienį.

Švėkšniškių „Tėviškės“ draugija šių metų vasario mėnesį pažymėjo 15 metų sukaktį. Kiek per tuos metus pasakota apie Švėkšnos žymiausius žmones, kiek klausyta dainų, matyta parodų, naujų knygų pristatyta…

Konferencijos metu seniūnijos bendruomenė pakviesta į tradicinius literatūrinius rudens skaitymus. Šįkart jie skirti prisiminti mirusius kraštiečius rašytojus – Birutę Teresę Lengvenienę ir Rimantą Černiauską.

 Priminė renginius, dėkojo pagalbininkams

16-ąją ataskaitinę konferenciją pradėjusi draugijos pirmininkė Ona Pintverienė priminė įvykusius renginius. 2010 metais draugija suorganizavo net penkis renginius, o šiais metais – tris. Dėkojo Helenai Švanytei – Černiauskienei už organizuotus susitikimus su Klaipėdos kultūros ir meno veikėjais, dėkojo draugijos gyvenimą fiksuojančiai Violetai Astrauskienei – „baltajam raštininkui“ – už fotografijų parodas, už meniškas afišas, kvietimus ir išleistą informacinį draugijos laikraštuką „Kronika“ Nr.3, skirtą šių metų literatūriniams rudens skaitymams – amžino poilsio išėjusiems kraštiečiams rašytojams atminti.

O.Pintverienė dėkojo ir seniūnui Alfonsui Šepučiui už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje, ir draugijos narėms mokytojoms lituanistėms: Rasvitai Kundrotaitei, Ramutei Zagurskienei, Violetai Stonienei, Vandai Šimkuvienei. O.Pintverienė sakė tikinti, kad vyresniųjų klasių mokiniai, aktyviai dalyvaujantys renginiuose su savo mokytojomis lituanistėmis, auga tikri Lietuvos patriotai.

Išrinkta nauja draugijos taryba, valdyba ir revizijos komisija. Draugijos pirmininke vėl tapo Ona Pintverienė.

Seniūnas A. Šeputis pasveikino draugijos narius 15-os metų veiklos proga, dėkojo už kultūrinę – šviečiamąją veiklą Švėkšnoje ir sakė neįsivaizduojantis švėkšniškių kultūrinio gyvenimo be „Tėviškės“. Seniūnas įteikė O.Pintverienei padėkos raštą ir gėlių.

Draugiją taip pat pasveikino ir savo padarytą suvenyrą – medį dovanojo I.Riterienė, Švėkšnos seniūnijos gyventoja.

Birutei ir Rimantui atminti
sveksna teviske Skaito Kronik
Kūrybingiausi ir mėgstamiausi dažniausiai ir aktyviai dalyvavę draugijos renginiuose buvo rašytojai Birutė Teresė Lengvenienė ir Rimantas Černiauskas… Jų nebematysime draugijos susirinkimuose, jie nebekalbės, nebejuokaus, neberašys. Liko tik jų parašytos knygos, prisiminimai ir nuotraukose užfiksuotos susitikimų akimirkos.

Lituanistė Vanda Šimkuvienė, literatūrinių rudens skaitymų vedėja, pakvietė pakeliauti jų poezijos ir prozos labirintais.

Birutės poezija ir Rimanto proza skambėjo iš moksleivių lūpų. Prisiminimais apie Rimantą dalijosi buvusi klasės draugė Birutė Macijauskienė ir buvusi klasės auklėtoja Ona Pintverienė. Apie Birutę kalbėjo jos buvęs mokytojas – treneris Medardas Urmulevičius, sutuoktinis Petras Lengvenis, atvykęs iš Rietavo, buvusi mokytoja Ona Žemaitytė, lituanistė Rasvita Kundrotaitė, Danutė Ūselienė, seniūnas Alfonsas Šeputis.

Žiūrėdami skaidres su užfiksuotomis akimirkomis iš susitikimų su Rimantu ir Birute, klausėmės Sigitos Daučienės skaitomų miniatiūrų.

Iš širdies liejosi žodžiai, prisiminimai, o dvi tuščios kėdės vis bylojo, kad Birutės Lengvenienės ir Rimanto Černiausko jau niekada nebus tarp mūsų, bet jie gyvens mūsų širdyse tol, kol juos prisiminsime, kol skaitysime jų knygas.