Švėkšniškiai dalyvavo respublikinėje stovykloje

Sveksniskiai stovyklojeLiepos 3-8 dienomis Pašvitinyje (Pakruojo r.) vyko respublikinė vaikų stovykla „Eime su Marija per Lietuvą!“ 9-13 metų vaikams. Stovykloje dalyvavo trys Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos moksleivės Viltė Stonytė, Morta Matuizaitė ir Odeta Mockutė.

Pagrindinis šios stovyklos organizatorius – Joniškio dekanato kun. Eduardas Semaška, kuris į pagalbą pasikvietė švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seseris vienuoles ir šaunią savanorių komandą. Stovykloje dalyvavo net 30 vaikų.

Ši stovykla organizuojama jau ketvirtą kartą. Pirmoji vyko Gasčiūnuose, o trys kasmetinės – Pašvitinyje. Tai krikščioniškomis vertybėmis grįsta stovykla, kurioje ugdomos bendražmogiškosios vertybės: meilė sau, Dievui ir artimui, pasitikėjimas, drąsa, užuojauta, supratingumas, darbštumas, nuolankumas. Taip pat stovyklos organizatoriai rėmėsi Lietuvos šimtmečiu bei Marijos Trakų Dievo Motinos paveikslo jubiliejumi. Veikla buvo skirta vaikų tautiškumo puoselėjimui bei dvasingumo ir kūrybiškumo ugdymui.

Vaikai kasdien, pasipuošę tautiniais drabužiais, dalyvavo šv. Mišiose, gilinosi į jų prasmę, daugiau sužinodami apie jų reikšmę žmogaus gyvenimui. Kiekvieną rytą po mankštos, maldos ir vėliavos pakėlimo, giedant Lietuvos valstybės himną, pusryčių metu stovyklautojai sulaukdavo vaidybinės ryto užuominos, iš kurios turėdavo atspėti dienos žodį, nuo kurio prasidėdavo dienos veikla.

Antradienį stovykla prasidėjo atidarymu, kurio šventinę notaiką kūrė menininkų Mindaugo Ancevičiaus ir Marko Palubenkos dainų vakaras. Trečiadienį vaikai atskleidė savo talentus talentų vakare. Gamino Trakų Dievo Motinos ikonas, ir viena jų labai pradžiugino trečiadienį į stovyklą atvykusį ir šv. Mišias aukojusį Šiaulių vyskupą E.Bartulį. Ketvirtadienį vaikai išbandė savo pilietiškumą dalyvaudami protų mūšyje bei sportiniuose užsiėmimuose,  penktadienį išvyko į kelionę, kur aplankė pal. Teofiliaus Matulionio memorialinį muziejų, Šiaulėnų kraštotyros muziejų, Kalnų apžvalgos bokštą bei Minaičių partizanų bunkerį. Kelionę vainikavo šv. mišios Linkuvos bažnyčioje. Šeštadienį vaikai mokėsi bendradarbiauti dalyvaudami draugystės lavinimo užsiėmimuose, atliko išpažintį bei turėjo linksmą paskutinį vakarą šalia esančioje salėje, lauke kepė dešreles, žaidė, dainavo, šoko aplink laužą.

Sekmadienį po šv. mišių stovyklautojams įteiktos nominacijos ir stovykla baigėsi Lietuvos vėliavos nuleidimu giedant Lietuvos himną bei bendrais pietumis, atsisveikinimo ašaromis ir pasižadėjimu susitikti kitą vasarą.