Švėkšniškiai paminėjo Knygnešio dieną

 

Knygnesio 1Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Tądien pagerbiami knygnešiai, lietuviškos spaudos draudimo metais platinę knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Imperinės valdžios atstovai, matydami jog nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, 1904 m. panaikino daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą.

Kaip ir kasmet, švėkšniškių draugija „Tėviškė“ vėl kvietė paminėti Knygnešio dieną, primenant sau ir kitiems apie sunkų valstybingumo kelią, apie meilę kalbai ir Tėvynei. Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį. Tautos fenomenas – pirminis lietuvybės idealas, kurio dėka šiandien rašome, skaitome ir kalbame gimtąja kalba.

Apie Knygnešį – tarytum istorinį ryšininką tarp mūsų laikų ir epochų, gilesnių nei XIX a., poezijos posmais prabilo draugijos narė Ramutė Zagurskienė. Primindama žymiuosius Švėkšnos knygnešius, jų gyvenimo epizodus, žodžių vaizdiniais leido klausytojams nusikelti į tą ypatingą istorinį laikmetį, pajuntant Knygnešio simbolinę veiklą ir prasmę.

Pasak Zitos Jurevičienės, Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatro režisierės, gyvenimas – tai teatras. Šiemet draugija „Tėviškė“ švėkšniškiams, Knygnešio dienos proga, dovanojo spektaklį „Daktaras irgi žmogus“, kurį suvaidino Skaudvilės kultūros namų mėgėjų teatro kolektyvas.
Nuotaikinga komedija abejingų nepaliko. Su puikia nuotaika švėkšniškiai atsisveikino su svečiais, kurie pažadėjo kitąmet atvykti su nauju spektakliu.

Tradiciškai prie Knygnešių stogastulpio (aut. Vyt. Bliūdžius) miestelio centre padėta gėlių puokštė ir uždegta žvakelė. Draugija dėkinga renginio rėmėjams – verslininkams A. ir V. Toliušiams ir J. Paldauskienei.