Švėkšniškiai tarė ačiū tiems, kas garsina, džiugina ir turtina miestelį

DSCF8947Tradicinis Švėkšnos seniūnijos padėkos vakaras šiemet tapo padėkos renginiu ne tik saviems, kurie nuolat remia įvairias vietos ir rajono iniciatyvas, talkina įvairių renginių organizatoriams, kurie tiesiog visus metus buvo vieni šalia kitų, bet ir tiems, kas prieš 26 metus savo krauju iškovojo galimybę gyventi, organizuoti ir rengti. Juo labiau kad ir renginio data buvo išskirtinai jautri – vakaras vyko Sausio 13-ąją.

Šiemet švėkšniškiai susilaikė ir nuo dovanų vieni kitiems teikimo, mat dar pernai buvo dėl to sutarę. O išskirtine dovana ir padėka visiems susirinkusiesiems tapo operos dainininkės Giedrės Zeicaitės ir koncertmeisterės Editos Zizaitės – Ambrozaitienės koncertas.

Sukalbėjo maldą už žuvusiuosius

DSCF8961Padėkos vakarą pradėjęs klebonas Saulius Katkus pastebėjo, jog simboliška, kad padėkos vakaro metu dėkojama ne tik vieni kitiems, bet ir tiems, kurių aukos jau trečią dešimtmetį įkvepia mus visus kilniems darbams. „Iš jų ir šiandien mokomės, jiems dėkojame“, – sakė klebonas, pakvietęs visus sukalbėti maldą už žuvusiuosius Sausio įvykių dienomis. Jiems nuskambėjo ir „Ave, Marija“.

Seniūnas Alfonsas Šeputis kalbėjo, kad tądien, kaip ir jau bene dešimtmetį, draugėn susirinko visi tie, kas nuolat daro gerus darbus visai Švėkšnos bendruomenei. Visiems jis linkėjo tikėjimo, jog didžiausi darbai dar laukia priekyje, didžiausias džiaugsmas – rytoj, gražiausias gyvenimas – dar taip pat ateityje.

Kartu su seniūnu vakarą atidariusi „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė priminė, jog pedagogai siekia, kad auganti karta būtų laisva, tačiau žinotų, jog laisvė dar ir riboja bei įpareigoja.

„Metų švėkšniškė“ – M.Žąsytienė

Internetinio leidinio „Švėkšnos naujienos“ leidėjas, pedagogas Jonas Girskis pristatė jau ketvirtą kartą rengtų „Metų švėkšniškio“ rinkimų rezultatus. Šių rinkimų idėja – tokia pat, kaip ir Padėkos vakaro: pastebėti, įvertinti ir padėkoti tiems, kas visus metus labiausiai garsino Švėkšnos vardą, kieno darbai džiugino visų seniūnijos gyventojų širdis ir kas prisidėjo prie miestelio klestėjimo.

Kandidatus šiems rinkimams siūlė ir vėliau iš jų „patį pačiausią“ balsuodami rinko „Švėkšnos naujienų“ skaitytojai. „Metų švėkšniškiu 2016“ siūlyta nominuoti 4 Švėkšnos gyventojus.

Tai Vytautas Raibys – muzikantas, verslininkas, visuomenininkas, pernai ketvirtą kartą surengęs Vestuvių muzikantų festivalį, rengiantis koncertus Motinos dienos ir vasaros palydėtuvių proga, nuolatinis daugelio kitų kultūrinių renginių įgarsintojas.

Vaidotas Didžiūnas – Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos ir „Diemedžio“ ugdymo centro technologijų mokytojas, surengęs ne vieną poezijos ir muzikos vakarą prie Kalės tvenkinio, moliūgų – žibintų akcijos sumanytojas ir organizatorius, aktyviai dalyvaujantis kituose kultūriniuose miestelio projektuose.

DSCF8948Danutė Gailiūnienė – kirpėja – vizažistė, fotografė, fotografuojanti Švėkšnos renginius, įvairių fotografijos parodų ir konkursų dalyvė. Jos nuotraukos dažnai buvo publikuojamos ne tik „Švėkšnos naujienose“, bet ir kitose rajono bei respublikinėse žiniasklaidos priemonėse.

Monika Žąsytienė – Švėkšnos muziejininkė, nuolat organizuojanti  įvairius renginius, parodas ir užsiėmimus, vedanti ekskursijas ir savo inovatyviais sprendimais pritraukianti vis daugiau lankytojų į muziejų, o tuo pačiu ir į Švėkšną.
Rinkimuose savo nuomonę išreiškė 731 skaitytojas, 335 iš jų balsavo už M.Žąsytienės kandidatūrą.

Anot J.Girskio, simboliška, kad tokią jautrią dieną pagerbiamas žmogus, kurio ir darbas tampriai susijęs su praeities tyrinėjimu.

Pakviesta atsiimti jai skirtų padėkos ženklų M.Žąsytienė nedaugžodžiavo. Jos nuomone, tuo metu ne vienam salėje sėdinčiam kilo klausimas: „Už ką ji? Ką ji tokio padarė?“. Ji kukliai prisipažino, kad ir jai pačiai kyla kaip tik toks klausimas.

Dėkojo svečiai ir švėkšniškiai

Po „Metų švėkšniškės“ apdovanojimo A.Šeputis ir D.Dirgėlienė pakvietė visus pasiklausyti operos dainininkės G.Zeicaitės koncerto, kurį ji su akompaniatore E.Zizaite – Ambrozaitiene pavadino lietuviškų romansų vainiku. Dainininkė sakė, jog ir jai labai malonu tokią prasmingą dieną dalyvauti tokiame prasmingame renginyje, todėl ir pirmoji daina – E.Mieželaičio ir B.Gorbulskio „Lietuvai“. Koncerto pabaigoje dainininkei nedrąsiai pritarė ir susirinkusieji.

Po koncerto kalbėję svečiai irgi turėjo kam tarti ačiū. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis dėkojo jau trečią kadenciją juo pasitikintiems šių apylinkių gyventojams – savo rinkėjams ir prisipažino, kad jam tai daug reiškia. Be kita ko, jis prisipažino išvakarėse stebėjęsis, jog į Sausio 13-osios minėjimą prie Seimo rūmų susirinko tiek mažai žmonių, ir sakė manantis, kad Lietuvai, matyt, vėl reikia pačią sąmonę sukrečiančio sukrėtimo.

DSCF8940Švėkšniškiai, rajono Tarybos nariai Antanas Martinkus ir Arūnas Kurlianskas pasidžiaugė savo bendruomenės vieningumu, stiprybe ir mokėjimu bendrauti, dėkojo kaimynams už tai, kad šie vis garsina savo miestelį, kad nepraranda optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo – bruožų, kurie švėkšniškius daro stipresnius.

Svečias iš savivaldybės Virginijus Pozingis irgi pritarė, kad Švėkšnos gyventojai ne tik nuolat turi puikių idėjų, bet ir sugeba jas įgyvendinti be kitų pagalbos. Jis išreiškė viltį, kad Švėkšnos žmonių darbai jų aplinką ateityje dar labiau papuoš.

Vieni kitiems ir Švėkšnai sugiedoję „Ilgiausių metų“ susirinkusieji dar ilgai bendravo, dalijosi praėjusių metų prisiminimais ir idėjomis, kurias norėtų įgyvendinti 2017-aisiais.