Švėkšniškiai turės naują kleboną

katkus origRemiantis Telšių vyskupijos interneto tinklalapyje skelbiama informacija, iš Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebono, Šilutės dekanato dekano pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Stemplių šv. Aloyzo parapiją ir Inkaklių Lurdo Marijos koplyčią atleidžiamas kunigas eduk. m. mgr. Saulius Katkus.

Sielų ganytojas skiriamas Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu, Šilalės dekanato dekanu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijas.

Taip pat iš Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos rezidento pareigų atleidžiamas ir kunigas Česlovas Degutis. Jis skiriamas Rietavo šv. Arkangelo Mykolo parapijos rezidentu.

Greitu metu vadovauti Švėkšnos parapijos gyvenimui atvyks kunigas Julius Meškauskas. Klebonas atkeliamas iš Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos.