Švėkšniškiai užbaigė projektą „Kelinta karta Švėkšnoje“

sveksnos lankstinukas drozia bliudziusŠvėkšnoje bendruomenei užbaigtas ir pristatytas projektas „Kelinta karta Švėkšnoje“. Tai – iš mokinių surinktos ir jau Švėkšnos muziejuje turėtos medžiagos išleistas leidinys „Švėkšna XIX a. pab. – XX a. pr.“.

Nuo rugsėjo mėnesio vykdytą projektą inicijavo ir vykdė Švėkšnos muziejus, 7000 litų skyrė LR Kultūros ministerija, prisidėjo Šilutės muziejus, o pagrindiniai dalyviai buvo Švėkšnos pradinės mokyklos ketvirtokai.

Projektu muziejininkai siekė užfiksuoti etninės kultūros paveldą Švėkšnos apylinkėse, išsaugoti istoriją, tradicijas bei papročius ateinančioms kartoms. Projektui įgyvendinti  jaunimas ir senyvo amžiaus žmonės suburti bendrai veiklai (rinko pasakojimus, sveksnos lankstinukas zaidzianuotraukas). Buvo surengti 3 susitikimai su amatininkais, parengta kilnojamoji paroda.

Švėkšnos muziejus įsikūręs Švėkšnos pradinės mokyklos rūsyje, todėl vaikai dažnai lanko muziejų. Kilo mintis padaryti ką nors, kas būtų naudinga vaikams ir muziejui, pavyzdžiui, surinkti žinių apie savo šeimų istoriją.

Vaikai gavo anketas, kurias turėjo užpildyti kartu su seneliais, proseneliais, kaimynais. Vaikų surinkta medžiaga buvo įdomi ir vertinga.

Į Švėkšną pakviesti amatininkai vaikams vedė edukacinius užsiėmimus. Kavinės – baro „Viesulas“ kiemelyje, į kurį maloniai visus įsileido jo šeimininkai Aušra ir Antanas Martinkai, savo veiklą pristatė keramikas Julius Katauskas, medžio apdirbėjas Vytautas Bliūdžius, kalvis Darius Vilius, vaikus linksmino, kvietė žaisti ir šokti Mindaugas Nogaitis ir Ramutė Toleikienė. Amatų šventės metu profesionalūs fotomenininkai klaipėdiečiai Alė ir Virgilijus Jankauskai fotografavo visą veiklą, o medžiaga buvo perduota į švėkšniškio Vytauto Marcinkevičiaus rankas ir visa tai virto į nuostabią kilnojamąją parodą „Kelinta karta Švėkšnoje“.

 Baigiamojo renginio metu buvo pristatyta ne tik paroda, vaikai gavo pačių dekoruotus rėmelius su bendra projekto dalyvių nuotrauka.
sveksnos lankstinukas
Projekto metu išleisto leidinio „Švėkšna XIX a. pab. – XX a. pr.“ pirmaisiais skaitytojais tapo patys projekto dalyviai.
24 puslapių leidinys gausiai iliustruotas ir parašytas paprasta kalba, kad būtų patrauklus ir mažai istorija besidominčiam jaunimui. Leidinį 500 egz. tiražu išleido spaustuvė „Druka“.

Paskutinę projekto dieną dalyviai ir visi susirinkusieji (pradinės mokyklos salė buvo pilna jaunųjų žiūrovų) išvydo profesionalaus Šilutės kamerinio dramos teatro pasirodymą. Vaikai aktyviai įsitraukė į vaidinimą, buvo susidomėję ir pastabūs.

Visi projekto uždaviniai įgyvendinti, tikslas pasiektas ir tikimasi, jog projektas galės būti tęstinis.