Švėkšniškių draugija „Tėviškė“ apžvelgė 20-mečio veiklą

teviskes draugijos_konferencija_pintveriene_2Švėkšniškių draugija „Tėviškė“, surengusi 19-ąją ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, išrinko naują draugijos pirmininkę. Šios pareigos patikėtos ilgametei valdybos narei Violetai Astrauskienei.

Du dešimtmečius švėkšniškių draugija „Tėviškė“, vadovaujama pirmininkės Onos Pintverienės, tęsia prieškariu pradėtą kultūrinę – kraštotyrinę veiklą. Konferencijos dalyviai galėjo pavartyti ilgametės draugijos pirmininkės tvarkingai sukauptą draugijos  veiklos archyvinę medžiagą.

O.Pintverienė susirinkusiuosius tradiciškai pasveikino poezijos posmu, tylos minute paprašė pagerbti išėjusiųjų draugijos narių atminimą ir apžvelgė ne tik pastarųjų metų, bet visos draugijos veiklos ataskaitą.

Draugijos vizitine kortele yra tapęs tradicinis Knygnešių dienos minėjimas, pasidžiaugta produktyvia leidybine veikla, kultūros renginiais, knygų sutiktuvėmis ir susitikimais su jų autoriais, profesionaliosios muzikos atlikėjų koncertais, parodomis, keliomis išvykomis. Apžvelgti ir finansiniai reikalai. Revizijos komisijos narė Eugenija Šerniuvienė pateikė išsamią ataskaitą.

Per visus veiklos metus dirbta nuoširdžiai, kaip galėta, kaip sugebėta. Jei kuo draugijos veikla džiugino, tai tik prasmingais kultūriniais darbais. Draugijos nariai nuolat sau ir aplinkiniams stengėsi priminti nepamiršti to, kad tarnavome ir toliau norime tarnauti savo kraštui, stengiantis nesugriauti to, kas sukurta per visą veiklos dvidešimtmetį.

O.Pintverienė ir draugijos įkūrėjas, ilgametis valdybos narys, mokytojas kraštotyrininkas Petras Čeliauskas kvietė atsakingai rinkti naują draugijos pirmininką ir valdybą.

Tiesa, netrukus paaiškėjo, kad draugijos pirmininkė jau buvo tvirtai nusprendusi, jog naująja draugijos vadove norėtų matyti ilgametę valdybos narę V.Astrauskienę. Kadangi nei pati kandidatė, nei susirinkusieji tam neprieštaravo, plojimais buvo pasveikinta naujoji draugijos pirmininkė V.Astrauskienė ir taryba: Eugenija Šerniuvienė, Marija Kalėdienė, Ramutė Zagurskienė, Rasvita Kundrotaitė, Elvyra Rimkienė ir Ingrita Riterienė.

Taip pat, kaip reikalauja draugijos reglamentas, išrinkta draugijos revizijos komisija: Irena Gelžinienė, Vanda Šimkuvienė, Domas Merliūnas.

Pasak V.Astrauskienės, svarbu stengtis ne tik dėl to, kad draugijos darbai nesustotų, bet pūsteltų nauji vėjai, naujos mintys, naujos idėjos. Švėkšniškiai šiandien yra išsibarstę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Reikia mėginti juos grąžinti arčiau gimtinės. Turime atsigręžti ir į brandaus amžiaus žmones, ir į jaunimą, kviesti juos įsitraukti į draugijos veiklą. Draugijos veikla nėra paremta vien pinigais, reikia ir žmogiškųjų išteklių, idėjų, organizacinio darbo.

Naujoji draugijos pirmininkė kviečia ne tik draugijos tarybą įsitraukti į bendrą veiklą, negailėti idėjų, bet nepamiršti tikslo, kad esami ir buvę švėkšniškiai, kur besusitiktų, rastų laiko susieiti, pabendrauti, kad būtų vieningi ir atsidavę savo kraštui bei jo žmonėms. Taip pat būtų gerai, kad draugija rastų daugiau bičiulių ir bendraminčių, norinčių prisidėti prie švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ veiklos.