Švėkšnoje – elegija Birutei ir Rimantui

 sveksna teviskes draugijaŠviesios atminties Birutė ir Rimantas buvo gyvosios Švėkšnos legendos. Juose slypėjo galinga kūrybinė jėga, jie abu buvo Kūrėjo apdovanoti žavia prigimtimi, talentu, darbštumu, intelektu ir puikiu humoro jausmu. Visą savo gyvenimą ištikimai tarnavę poetinio žodžio mūzai, mūsų kraštiečiai Birutė Lengvenienė ir Rimantas Černiauskas paliko neįkainojamą turtą – parašytas knygas, atminty išlikusias susitikimų akimirkas.

Švėkšniškių draugija „Tėviškė“ gyvuoja jau daugelį metų. Draugijai vadovauja Ona Pintverienė, kuri entuziastingai organizuoja renginius ir į būrį sukviečia „Tėviškės“ narius. Dvasingumo teikianti popietė vyko ir praėjusį penktadienį: renginio metu prisiminti rašytojai B.Lengvenienė ir R.Černiauskas.

Popietę pradėjusi draugijos pirmininkė O.Pintverienė paskaitė kelis jautrią temą – artimo meilės – gvildenančius B.Lengvenienės eilėraščius, kalbėjo apie tai, jog daug skaudžių dalykų vyksta šiuolaikiniame gyvenime. Trumpą kompoziciją parodė lietuvių kalbos mokytoja Violeta Stonienė ir mokinė Karolina Pūkytė, kuri grojo fleita.

Mokytoja Violeta prisiminimais apie B.Lengvenienės gyvenimą ir kūrybą pakvietė pasidalinti Birutės vyrą Petrą Lengvenį. Buvo malonu klausytis, kaip p. Petras skaitė žmonos poeziją ir dalijosi išgyvenimais (beje, atmintinai Birutės eilėraščių išmoko tik po jos mirties).

Nuotaiką praskaidrino kartu su P.Lengveniu atvykusi p. Regina Tolenienė, B.Lengvenienės kūrybos skaitovė, pasak jos pačios, „sunkioji artilerija“. Dvi jos žemaitiškai skaitomos humoreskos iš juoko pravirkdė ne vieną klausytoją.

Džiugu, kad mūsų miestelio rašytojais domisi ir moksleiviai: apie B.Lengvenienės kūrybą skaitė abiturientė Skaistė Juciūtė, jai pasirengti padėjo mokytoja Ramutė Zagurskienė.

Prisiminėme ir gerb. R.Černiauską. „Tėviškės“ draugijos pirmininkė buvo ir jo klasės auklėtoja, todėl ji galėjo daug ką papasakoti apie a.a. rašytoją, mintimis apie vyro kūrybą pasidalijo ir Helena Švanytė – Černiauskienė. Popietėje dalyvavo ir rašytoja Rita Kairienė, ji paskaitė R.Černiauskui skirtą eilėraštį. Renginio pabaigoje stebėdami filmą, kuriame įamžinti rašytojo gyvenimo epizodai, galėjome pamąstyti apie tai, kas amžina ir kas laikina šioje žemėje.