Švėkšnoje medžiotojai pagerbė savo globėją šv. Hubertą

Medziotojai 1Lapkričio 3-ąją nuo seno Lietuvoje prasidėdavo medžioklės sezonas. Įsigalėjus krikščionybei, medžioklės diena sutapatinta su šv. Huberto vardo diena, nes šis šventasis – medžiotojų globėjas.

Lapkričio 3-ąją Švėkšnos miestelio centre būta didelio šurmulio: būriavosi stebėtinai daug žmonių, aikštė buvo pilna mašinų, o centre, prie autobusų stotelės, eisenai su vėliavomis rikiavosi rajono medžiotojų būrelių nariai. Medžiotojai, jų šeimų nariai ir jiems prijaučiantieji rinkosi į šv. Mišias, skirtas pagerbti medžiotojų globėją šv. Hubertą. Tai pirmasis toks renginys Švėkšnoje.

Eisena, kurios priekyje žygiavo pučiamųjų ragų ansamblio „Kurtinys“ pūtikai, peržengę bažnyčios šventorių, su plevėsuojančiomis vėliavomis artėjo Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios link. Prie durų eisenos dalyvius pasitiko Švėkšnos klebonas Julius Meškauskas ir svečias, Šilutės dekanato dekanas kanauninkas Remigijus Saunorius.Medziotojai 5

Šv. Mišias medžiotojų globėjo šv. Huberto garbei aukojo abu kunigai. Švėkšnos klebonas pašventino visas tądien atneštas bažnyčion medžiotojų kolektyvų vėliavas. Pamokslą sakęs dekanas kanauninkas R. Saunorius pasidžiaugė medžiotojų nusiteikimu pasimelsti už savo globėją šventąjį Hubertą, linkėjo medžiotojams, jų šeimoms, visiems mišių dalyviams ir į Amžinybę iškeliavusiems Dievo palaimos. Šv. Mišiose dalyvavo ir evangelikų liuteronų kunigas Valdas Miliauskas, Mišių pabaigoje, šia proga, kaip kunigas ir medžiotojas, taręs sveikinimo žodį. Mišių metu grojo ne tik bažnyčios vargonai, bet ir pučiamųjų ragų ansamblis „Kurtinys“, dovanojęs pusvalandžio koncertą.

Tiek pamoksle, tiek sveikinimo kalboje akcentuota, kad gamta – nuostabi Dievo dovana, kurios dosnumas jaučiamas tik tada, kai su ja elgiamasi išmintingai. Medžioklėje ateinama į Dievo kūriniją. Su šv. Huberto malda medžiotojai prašo palaiminimo ir kartu atsakomybės valdant tą kūriniją. Pradžioje palaiminimas, o paskui padėka. Medžiotojai nėra žvėrių žudikai, kaip daugelis įsivaizduoja. Jie – gamtos draugai, kurie ištisus metus rūpinasi laukine gamta ir jos turtais. Šv. Huberto idėjos atspindi geriausias krikščioniškas moralines vertybes bei istoriškai susiformavusias kultūringos medžioklės tradicijas. Medžioklė – tai atsakingas įsipareigojimas gamtai, ji negali būti suvokiama kaip lengvabūdiška pramoga. Medžiotojų pagrindinė pareiga – gerbti kūriniją. Būtent apie tai kiekvienam medžiojančiajam primena ir Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisyklės bei šv. Huberto bendrijos įstatai, nes medžiotojui priimtini tik humaniški medžioklės būdai.

Po Mišių ir koncerto, Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkė Nijolė Endrikaitienė šventės dalyvius pakvietė į medžiotojišką pobūvį „Genovaitės“ viloje, Švėkšnos grafų Pliaterių parke.