Švėkšnos amatų centras meistrus sukvies iš viso rajono

amatu centras sveksnojeŠvėkšnos miestelio centre, šalia seniūnijos baigiama dviejų naujų pastatų statyba. Visai prie gatvės iškilo ir duris tuoj tuoj atvers Bendruomenės namai, kuriuose įsikurs ir biblioteka, o giliau link parko, kiemelyje jau išdygo dar vienas pastatas. Čia įsikurs unikalus dalykas – rajoninis Tradicinių amatų centras.

Abu šie pastatai sujungti, be to, turės bendrą laiptinę, ir tai, ko gero, palengvins veiklą įvairioms seniūnijos organizacijoms, vykdančioms kultūrinę veiklą.

Toks ir buvo pirminis centro sumanymas.

Demonstruos ir populiarins senuosius amatus

Konkursą laimėjusios S.Liepio įmonės „Stamela“ statybininkai Tradicinių amatų centro statybos ėmėsi tik rugpjūčio mėnesį, baigus abiem naujiesiems statiniams vykdytus archeologinius kasinėjimus. Dabar būsimojo, rajone unikalaus centro sienos jau stovi.

Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis sako, kad sublokuoti abu centrus, išlaikant bendrą jų išorės stilių, sumanyta dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, taip sutaupoma vietos ir lėšų, nes abiem įrengta bendra laiptinė. Be to, Tradicinių amatų centro II aukšte bus įrengta erdvė, tinkanti rengti parodas ir kitus renginius, kurių nemažai organizuoja vietos biblioteka.

O pirmajame Amatų centro aukšte bus vykdoma įvairi veikla. Čia veiks kūrybinės dirbtuvės, studijos, būreliai, vyks mokslinės, metodinės ir praktinės konferencijos, seminarai, kūrybinės stovyklos, paskaitos, parodos – pardavimai, mugės, amatų šventės, aukcionai, kūrybiniai konkursai. Bus pasirūpinta vaikų ir jaunimo užimtumu.

Centro sumanytojai inicijuos ir rems tradicinių amatų plėtotę, sudarys sąlygas tokių amatų sklaidai, juos demonstruos ir taip populiarins.      Kad veikla vyktų efektyviai, bus rengiami tęstiniai tradicinių amatų propagavimo ir pristatymo projektai, leidžiami lankstinukai ir skrajutės, kita informacinė medžiaga, skelbiami straipsniai spaudoje.

Trūksta kultūrą koordinuojančio centro

Seniūnas A.Šeputis svajoja ir apie tai, kad tas centras perimtų seniūnijos kultūrinės veiklos organizatoriaus funkcijas, būtų jos koordinatorius ir metodinis pagalbininkas: surastų kūrybinius žmones, bendrai kultūrinei veiklai sujungtų įvairia veikla ir dabar užsiimančias organizacijas, draugijas, klubus.

Tokių organizacijų šioje išskirtinį kultūrinį paveldą ir dvarų kultūrą bei stiprią bendruomenę turinčioje seniūnijoje yra daug. Įsimintini renginiai jau daug metų organizuojami vietos muziejuje, į reikšmingus kultūrinius ir mokslinius renginius švėkšniškius neretai sukviečia „Tėviškės“ ir Emilijos Pliaterytės vardo draugijos, „Dianos“ klubo nariai, aktyvią veiklą pastaruoju metu vykdo vietos neįgalieji. Tik bendro tą visų veiklą koordinuojančio centro iki šiol nėra.

Tiesa, švėkšniškiams organizuojant kultūrinę politiką talkina Žemaičių krašto etnokultūros centras, bet jis, anot seniūno, yra už keliolikos kilometrų ir atstumas daro savo – bendros kultūros strategijos seniūnijoje nėra, tokio kultūros centro trūksta.

Amatų centro statybos projekto įgyvendinimui buvo skirta 835 578 Lt. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 20007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų kūrimas ir plėtra“.

Dar viena švėkšniškių mintis – uždarame Amatų centro, Bendruomenės centro ir seniūnijos kiemelyje organizuoti mažesnius kamerinius renginius. Kiemelyje planuojama įrengti apšvietimą, be to, iš karto už tvoros prasideda parkas, tad būtų galima panaudoti ir jo erdvę.

Bendruomenės centras jau įrengtas, jau nupirkti baldai, beliko paskutiniai juridiniai formalumai. Tradicinių amatų centras duris turėtų atverti kitų metų liepą.

Naujovė Lietuvoje, naujokai ir švėkšniškiai

Mūsų rajone veiklą vykdo daugiau nei pusšimtis tautodailininkų, liaudies meistrų ir amatininkų. Dalis jų yra užregistravę individualų ar kitokio pobūdžio verslą ir tai rodo, kad rajone puoselėjami tradiciniai amatai. Kuriant Švėkšnoje Tradicinių  amatų centrą siekiama patenkinti visų savivaldybės teritorijoje esančių amatininkų, gaminančių tiek tautinio paveldo produktus, tiek nesertifikuotus tradicinius gaminius, interesus bei paskatinti naujų amatininkų, užsiimančių tradiciniais amatais, atsiradimą.

Kurie iš jų ras vietos naujajame centre, priklausys nuo centro vadovų, jiems ir teks ieškoti plačioje apylinkėje dailės, medžio drožybos, margučių marginimo, molio žiedimo meistrų, vėtrungių gamintojų, karpinių ir kitokių tautodailininkų.

Unikalu ir tai, kad tokia įstaiga nepriklauso kultūros sistemai, nes projektas finansuojamas per Žemės ūkio ministeriją. Tai jau naujovė visoje Lietuvoje, nes šalyje kuriasi daugiau panašių centrų.

Kas tai bus juridiškai – viešoji ar biudžetinė įstaiga – dar turės nuspręsti rajono politikai. Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė sako, kad jiems teks tvirtinti ir centro veiklos nuostatus, spręsti, kiek čia steigti etatų. Anot V.Griškevičienės, šiuo metu informacija apie būsimo centro statusą tik „po kruopelytę renkama, nes Lietuvoje tai nauja, ir mes esame naujokai“.

Kultūros skyriaus vedėja džiaugiasi, kad amatų centras atsiras, ir tiki, jog jis bus populiarus. „Tikiu, jog Švėkšnos tradicinių amatų centras taps kultūros traukos centru ir trauks ne tik profesionalius amatininkus, bet ir mėgėjus, pradžiamokslius ar šiaip smalsuolius. Manau, atsiras ir norinčiųjų čia dirbti, ir parduotuvėlė, kurioje bus prekiaujama originaliais dirbiniais. Tai tikrai papuoš mūsų rajono kūrybinį gyvenimą“, – sakė V.Griškevičienė.

Projektas „Šilutės krašto kultūra ir žmonės: tradicijos, istorija, kūryba”.