Švėkšnos bendruomenė apžvelgė praėjusius metus ir padėkojo už dovanas

Sveksna LygnugariaiPenktadienio vakarą Švėkšnos tradicinių amatų centro salė buvo pilnutėlė, nes vyko jau tradicinis Švėkšnos padėkos vakaras. Bet nors ir tradicinis, šiemet renginys ir vėl turėjo naujų akcentų.

Svečiai šurmuliavo nekantraudami, o padėkos vakaro organizatoriai kažko delsė ir vėlavo pradėti. Pagaliau salėje užgesus šviesoms, visi sužiuro į ekraną. Prasidėjo filmas, kuriame Švėkšnos vaizdų fone, pagrindiniais herojais buvo… patys švėkšniškiai. Filmo autorius tartum iš mažų molio gabaliukų sulipdė didelį ir gražų vaizdą, apžvelgdamas visą bendruomenės veiklą per 2017-uosius.

Visus ir viską priminė filmas

Švėkšnos parapijos klebonas Saulius Katkus, suteikiantis Krikšto, Santuokos sakramentus ir palydintis parapijiečius į amžinybę; šokių kolektyvas „Šalna“ su vadove Asta Sapetkiene, žinomas ne tik rajone, bet ir už jo ribų; „Meškos“ sporto klubas su nenuilstančiu ir legendiniu mokytoju Medardu Urmulevičiumi; neįgaliųjų draugijos nariai su veikliąja savo pirmininke Ingrita Riteriene; švėkšniškių draugija „Tėviškė“ su pirmininke Violeta Astrauskiene, organizuojanti nepamirštamus susitikimus; inkakliškių „Dainoriai“, kuriems sėkmingai vadovauja Virginija Rukšnaitienė…. Tai vis kolektyvai ir žmonės, visus metus garsinę Švėkšnos kraštą.Sveksna ilgiausiu_metu

O kiek renginių bei įvykių būta! Užgavėnių šventei neįgaliųjų draugija pastatė įspūdingą Morę, vietos verslininkai pasistengė, kad visi sočiai blynų privalgytų, Kovo 11-ąją Švėkšnos tradicinių amatų centras, kuriantis naujas tradicijas, sukvietė į protų mūšį, kovo 15-oji tapo Švėkšnos veido keitimosi pradžia – sutvarkyta pagrindinė – Vilkėno gatvė.

Kiek žmonių į Švėkšną atvyko pamatyti ypatingojo velykinio Margučių medžio, pripažinto Lietuvos rekordu. „Šalnos“ kolektyvas amatų centro kiemelyje organizavo šeimų šventę. Gimnazistai vėl tradiciškai kvietė į akciją „Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų senelis“. Gražiai į miestelio gyvenimą pradeda įsilieti ir „Diemedžio“ ugdymo centro ugdytiniai, kurie numezgė 234 metrų Draugystės šaliką ir iš jo suformavo širdį. Patys mažiausi švėkšniškiai – lopšelio-darželio vaikučiai su auklėtojomis taip pat organizuoja ir dalyvauja įvairiose veiklose. Tas pats, bet vis kitoks moliūgų – žibintų renginys „Mes už šviesą“ tapo ne tik Vakarų Lietuvos traukos objektu – parką užbūrusi mistiška moliūgų šviesa traukia ir mažus, ir didelius iš visos Lietuvos. Kiek šurmulio ir geros nuotaikos dovanoja Vestuvinių muzikantų festivalis per Tėvo dieną. Minint Reformacijos metus, švėkšniškiams ir svečiams buvo pravertos liuteronų evangelikų bažnyčios durys – vyko konferencija ir koncertai. Sugrįžti į gimtinę traukia kasmetinė „Dvaro“ šventė, kurios metu apdovanojami gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai ir įteikiama šv. Jokūbėlio nominacija.

Bene pirmieji Lietuvoje švėkšniškiai pradėjo švęsti ir Lietuvos šimtmetį. Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopija, apkeliavusi visas rajono seniūnijas, vėl grįžo į Švėkšną. Tuomet miestelio centre buvo iškilmingai atidengtas paminklas Nepriklausomybės Akto signatarui Kazimierui Steponui Šauliui.

„Aišku viena – kad Švėkšnos bendruomenė tvirta savo savimone, be gyventojų nebus nei duonos, nei šypsenų“, – užbaigia filmo autorius Antanas Bružas. Beje, jis ne švėkšniškis, bet visada paprašomas mielai prisideda prie iniciatyvų.

Filmo pabaigos subtitruose – ir visų rėmėjų pavardės.

Padėka S. ir V.Lygnugariams

Sveksna duetasPirmasis sveikinimo žodį tarė Švėkšnos parapijos klebonas, kunigas S. Katkus: „Dėkingumas tokia savybė, kuri pakelia mus virš mūsų egoizmo, kai dėkojame tėvui, tradicijai, tėvynei, seneliams, tėvams, draugams, kurie šalia mūsų, kuriuos mylime.

Dėkokime visiems ir viskam kas mus formuoja. Ypatingu žodžiu norisi paminėti sausio 13-osios didvyrius, kurie kovojo negailėdami gyvybės, mirę gražia mirtimi. Paprastai metus užbaigiame Padėkos malda. Gal yra mūsų tarpe tokių, kuriems nespėjome padėkoti“, – sakė klebonas ir pakvietė visus sukalbėti maldą.

Toliau – organizatorių dovana – nepakartojamas arfos ir smuiko/gitaros „Blooming vibes“ dueto koncertas, trukęs ilgiau kaip gerą pusvalandį.

„Palydime dar vienus metus užmarštin, – kalbėjo Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis. – Džiaugiuosi, kad jūsų, neabejingų bendruomenei, tiek daug. Vinstonas Čerčilis yra pasakęs, kad mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Jūs kuriate Švėkšnos veidą atiduodami laiką, pajamas, idėjas. Ačiū jums. Noriu pasidžiaugti, kad ypatingų žmonių, Sonatos ir Vytauto Lygnugarių, dėka mes, švėkšniškiai, pernai gavome dar vieną dovaną. Miestelio centre sutvarkytas skverelis ir jame stovi Nepriklausomybės Akto signataro K.S.Šaulio paminklas“.

S. ir V.Lygnugariams seniūnas įteikė suvenyrą su Švėkšnos herbo simbolika.

V.Lygnugaris padėkojo seniūnui ir sakė, kad Lietuvą kuriame visi kartu, kad jam malonu lankytis Švėkšnoje.

Buvo sveikinimų ir linkėjimų

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis priminė, kad jis save vis dar laiko šios bendruomenės nariu, o į Švėkšną grįžta kaip į namus. Švėkšniškiai, jo manymu, išskirtiniai, turintys puikių idėjų ir galintys vis kažkuo nustebinti visus. Svečias palinkėjo ir toliau nestojant idėjų, puošti ir gražinti miestelį.

„Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė bendruomenę lygino su medžiu, kuri idėjų semiasi iš savo šaknų, o šakose matanti šviesą. Visa bendruomenės stiprybė -susibūrimuose. Direktorė pasidžiaugė, kad į visus renginius, nesvarbu koks oras būtų, susirenka gausus bendruomenės narių būrys, nes, pasak jos, svarbiausia ne pinigai, o meilė: meilė vaikui, meilė savo aplinkai, meilė gyvenimui ir veiklai.

Vienintelis, dainuojantis ir grojantis seniūnaitis Valerijus Volkovas iš Inkaklių visiems vakaro dalyviams, pritardamas sau gitara, dovanojo smagią dainą.

Susirinkusiuosius pasveikino rajono Tarybos nariai Antanas Martinkus ir Arūnas Kurlianskas, vaikų lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė, neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ingrita Riterienė, Šilutės TIC direktorė Rasa Grygelienė.

Oficialioji vakaro dalis pasibaigė visiems sutartinai sugiedojus „Ilgiausių metų“. Bet po to visi dar ilgai smagiai bendravo tarpusavyje, šoko ir klegėjo. Vakaro dalyvius linksmino švėkšniškiai – Arvydas Eidukis ir Vacys Oželis.