Švėkšnos gimnazistai prisiminė religinę Advento prasmę

100 2969…kad ir tavo širdy kažkas užgimtų / Pažvelk, vaikeli… / Medžiai taip nurimę… / Pamynę puošnų rūbą / Sau po kojom. / Kokia rimtis, / Koks įstabus gražumas / Advento naktį miglomis nuklostė.

Šiais žodžiais susikaupimo vakarą pradėjo Švėkšnos „Saulės” gimnazijos tikybos mokytojai Reda Kondrotaitė ir Remigijus Oželis.

Gruodžio šeštąją susirinkusiems mokiniams, tėvams, bendruomenės nariams ir parapijos dvasininkams vedantieji kalbėjo apie Advento prasmę mūsų gyvenime. Jie priminė, kad svarbiausia ne tik greitai besibaigiančių metų lūkesčiai, bet širdyje išgyvenantis adventinis laukimas, kuris turėtų vykti ne prekybos centruose, bet mūsų širdyse.

Vakaro vedėjai kalbėjo, kad gruodžio šeštoji taip pat yra šv. Mikalojaus – Kalėdų Senelio diena. Mes taip pat turėtume prisiminti, kad mūsų gimimo laukė mūsų tėvai. Prisimindami Jėzaus gimimą 1-4 klasių mokinių choras, vadovaujamas mokytojos Onos Jurjonienės, atliko giesmę.

Gimnazistai skaitė istorijas, skirtas adventiniams apmąstymams. Vakarą papuošė pedagogių Redos Kundrotaitės, O.Jurjonienės ir Žibutės Sukackienės tercetas. Jos giedojo adventines giesmes.

Garbingi svečiai prapijos dvasininkai, seniūnas, gimnazijos direktorė, uždegė keturias Advento žvakes. Šių žvakių uždegimą vainikavo mokytojos Violetos Stonienės inscenizacija „Keturios žvakės”, gitara pritarė septintokė Gabrielė Semenenkaitė.

Adventinis vakaras baigėsi linkėjimu, kad kiekvienas parėję į savo namus, darytumėme tą patį, ką darė Dievas – tapkime žmogumi.  Uždekime savo širdis tikėjimui, vilčiai, meilei, ramybei.

Vakarą organizuoti padėjo direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Poškienė, gimnazijos mokytojai Jūratė Leonienė, Danutė Šneideraitienė, Vaidotas Didžiūnas ir mokiniai.