Švėkšnos pedagogai tobulinosi Austrijoje

sveksnos specialioji austrijoje mokytojosŠvėkšnos specialiojo ugdymo centro komanda, tęsdama dalyvavimą  projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004, lankėsi Austrijoje.

Pertvarkoms Švėkšnos specialiojoje mokykloje buvo skirti 2 milijonai litų iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos finansinio laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.

Vizito Austrijoje metu aplankytos 5 profesinės mokyklos, kuriose ugdomi integruoti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
sveksnos specialioji austrijoje dirbtuves
Mokomajame vizite dalyvavo direktorė Laima Navickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Šimkuvienė, specialioji pedagogė – logopedė Aistė Pielikienė ir psichologė Asta Lukauskienė. Kartu vyko ir kitų trijų įkurtų Lietuvos specialiojo ugdymo centrų komandos bei projekto koordinatorės iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.

Švėkšnos specialiojo ugdymo centro specialistės stebėjo užsiėmimus, kuriuose dalyvavo mokiniai turintys elgesio ir/ar emocijų sutrikimą. Pasitikrino savo patirtį, kaip elgiasi pedagogai, kai mokinio elgesys yra netinkamas: tokiu atveju pedagogas tuoj pat mokinį išveda iš klasės, kviečia socialinį pedagogą. Švėkšnos specialiojo ugdymo centre pedagogai į netinkamą mokinio elgesį reaguoja ir taiko tokius pat metodus.

„Vizito metu pastebėjome, kad Austrijos švietimo sistema yra palanki profesinėms mokykloms, skiriamas didelis dėmesys mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių integracijai“, – sakė Švėkšnos specialiojo ugdymo centro direktorė L.Navickienė.

sveksnos specialioji austrijoje virejaiProfesinių mokyklų tikslas – kuo daugiau investuoti į mokinį, kad mokinys integruotųsi į visuomenę ir nereikėtų mokėti socialinių išmokų. Ugdymosi poreikių turintys mokiniai turi platų profesijų pasirinkimą, didelis dėmesys skiriamas jų praktinių įgūdžių ugdymui. Austrijos profesinės mokyklos glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, kuriose jų mokiniai mokosi praktikos, o esant galimybėms ir įsidarbina. Jau pirmaisiais profesinio ugdymo metais mokiniai gali gauti atlygį už praktinę veiklą.

Švėkšnos specialiojo ugdymo centro komanda džiaugiasi galimybe pažinti Austrijos profesines mokyklas ir jų švietimo sistemą, naują patirtį tikisi taikyti Švėkšnos specialiojo ugdymo centre.