Švėkšnos sanatorinę mokyklą pavadins specialiąja mokykla

Sveksnos-sanatorine-mokyklaDerinantis prie LR Vyriausybės patvirtintų mokyklų tinklo kūrimo taisyklių, Savivaldybei teks keisti Švėkšnos sanatorinės mokyklos pavadinimą ir veiklos nuostatus.

Tinklo kūrimo taisyklėse nustatyta, kokios paskirties gali būti specialiosios mokyklos. Kadangi nurodyta, kad sanatorijos mokykla yra atvykusių mokinių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaiga, skirta toliau mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, joje taikomas sveikatą tausojantis dienos režimas, tai Švėkšnos sanatorinė mokykla yra ne sveikatos priežiūros, bet švietimo įstaiga.

Tinklo kūrimo taisyklėse nurodyta, kad tokia įstaiga yra pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams.

Dėl šios priežasties būtina pakeisti Švėkšnos sanatorinės mokyklos pavadinimą į „Švėkšnos specialioji mokykla“ ir patvirtinti nuostatus.